EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Web Sitesi" etiketli kararlar

2021/847

26/08/2021
Konu: İlgili kişinin bir web sitesinden kişisel verilerinin silinmesi talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmemesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından, ilgili kişiye yetkili tarafından geçmiş dönem faturalardaki bilgilerinin silinemeyeceğinin iletildiği, KVKK’da öngörülen kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerektiğinden hareketle Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl olarak saklama süresinin değerlendirilebileceğinin, sözleşmenin ifası için dayanak oluşturmayı amaçladığı, fatura üzerindeki kişisel verilerin kanunda yer alan veri işleme şartı kapsamında bulunduğu, Türk Borçlar Kanunu uyarınca hak kaybı yaşanmaması amacıyla on yıl süreyle saklanmasının zamanaşımı süresi ile doğru orantılı olduğu, şirketlerce ilgili kişinin adres bilgilerinin güncellenmesine imkan verildiği belirtilmiştir. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucu, bireysel hesaplarda kaydedilen adres bilgileri üzerinde silme, güncelleme gibi çeşitli düzenlemeleri yapma hakkına sahip olduğu ve bu alanda güncel olan adresi bilgilerinin yer almasının ilgili kişinin sorumluluğunda olduğu, veri sorumlusunun da güncel olmayan bilgileri saklamasının kanun kapsamında yer alan kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmiştir.

2019/206

08/07/2019
Konu: Veri sorumlusunun, web sitesinde kişisel verilerin işlenmesini hizmet şartı olarak talep ettiği ve aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun yerine getirmediği iddiaları hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurulun yapmış olduğu inceleme sonucunda; İlgili web sitesinde kişisel verilerin işlenmesini hizmet şartı olarak talep edildiği iddiası üzerine söz konusu web sitesinin, üye olanlara farklı illerde değişik satıcılardan avantajlı ürün satın alınması amacını taşıdığı ve bu bağlamda bir ürün ve hizmetten yararlanmanın değil indirimden faydalanmanın ön şartı olarak açık rızaya dayandırıldığı tespit edilmiş, KVKK kapsamında tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. Ancak sitenin KVKK ve Gizlilik politikasında topladığı verilerin hangi hukuki sebebe dayandırıldığı açık bir şekilde belirtilmemiş olup “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun düzenlenmediği, bu kapsamda söz konusu metnin Tebliğde yer verilen hükümler dikkate alınarak güncellenmesi, ayrıca aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiği yönünde talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Ceza: Şirketin talimatlandırılmasına karar verilmiştir.