EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"VPN" etiketli kararlar

2020/216

12/03/2020

Konu: Bir bilişim şirketinin kişisel veri ihlali bildirimi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafında Kurul’a iletilen veri ihlal bildiriminde veri sorumlusunun sistemlerine siber saldırı sonucunda veri ihlalinin gerçekleştiği belirtilmiştir. Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda saldırganlar tafafından erişilen verilerin veri sorumlusu tarafından tespit edilememesi veri sorumlusu tarfaından kontrol ve uyarı mekanizmalarının etkin şekilde kullanılmadığının göstergesi olduğu, veri sorumlusu nezdinde son kullanma tarihi geçmiş kredi kartı bilgilerinin kayıtlı olmasının KVKK’nın 4’üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının b ce ç bentlerine aykırılık teşkil ettiği, bununla birlikte veri sorumlusuna ait internet sitesinde gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerine ilişkin aydınlatma metninin bulunmadığı ve veri güvenliğini sağlanmasına ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması sebebiyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: 450.000,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?