EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Üyelik Sözleşmesi" etiketli kararlar

2021/847

26/08/2021

Konu: İlgili kişinin bir web sitesinden kişisel verilerinin silinmesi talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmemesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından, ilgili kişiye yetkili tarafından geçmiş dönem faturalardaki bilgilerinin silinemeyeceğinin iletildiği, KVKK’da öngörülen kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerektiğinden hareketle Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl olarak saklama süresinin değerlendirilebileceğinin, sözleşmenin ifası için dayanak oluşturmayı amaçladığı, fatura üzerindeki kişisel verilerin kanunda yer alan veri işleme şartı kapsamında bulunduğu, Türk Borçlar Kanunu uyarınca hak kaybı yaşanmaması amacıyla on yıl süreyle saklanmasının zamanaşımı süresi ile doğru orantılı olduğu, şirketlerce ilgili kişinin adres bilgilerinin güncellenmesine imkan verildiği belirtilmiştir. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucu, bireysel hesaplarda kaydedilen adres bilgileri üzerinde silme, güncelleme gibi çeşitli düzenlemeleri yapma hakkına sahip olduğu ve bu alanda güncel olan adresi bilgilerinin yer almasının ilgili kişinin sorumluluğunda olduğu, veri sorumlusunun da güncel olmayan bilgileri saklamasının kanun kapsamında yer alan kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020/65

27/01/2020

Konu: Bir mobil uygulama kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında Kuruma yapılan başvuru.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Karara konu olayda ilgili kişi tarafından ulaşım hizmeti sunan bir platform vasıtasıyla yaptığı yolculukların şoförler tarafından puanlandığını öğrenmesi, kendi yolcuklarına ait bu puanlara kendisi tarafından erişilememesi ve bu tip bir puanlama yapılacağı hususunda veri sorumlusunun aydınlatma metninde herhangi bir bilginin yer almaması neticesinde veri sorumlusuna başvuruda bulunmuştur. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, müşterilerin ilişkin puanlanmasına dayanan veri işleme faaliyetinin KVKK’nın 4’üncü maddesinde belritilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkelerden “Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma” ve “Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme” ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bununla birlikte uygulamanın yüklenmesi akabinde üye olunması esnasında iligli kişilere bir aydınlatma yapılmadığında Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü yerine getirmemeiş olması sebebiyle KVKK’nın 18’inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının a bendi kapsamında veri sorumlusu hakkında idari yaptırım kararı uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: 10.000,00-TL idari para cezası uygulanmıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?