Üyelere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla www.kvkkarar.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) sahibi OD Etüd ve Müşavirlik Ltd. Şti. (“KVKKarar”) tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenlerle işlendiği, kimlerle paylaşıldığına dair sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

 1. Üyeliğinizin Oluşturulması

KVKKarar olarak sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcılarımızın İnternet Sitesi’ne üye olabilmeleri adına aşağıda sayılan verileri İnternet Sitesi üzerindeki üyelik formunun doldurulması ile Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının c bendinde düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak zorunlu olarak ve kısmen otomatik yollarla işlenecektir:

 • İsim ve soyisim
 • E-posta Adresi
 • Şifre Bilgileri

 

 1. Ödeme İşleminin Sağlanması

Kullanıcılarımızın üye olma adımını tamamlayarak KVKKarar olarak sağlanan hizmeti satın alabilmeleri amacıyla tahsil edilecek hizmet bedelinin alınması için aşağıda sayılan verileriniz Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının c bendinde düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve ç bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki  sebebine dayanılarak zorunlu olarak, kısmen otomatik yollarla işlenecektir ve tarafımızca kaydedilmeyecektir:

 • İsim ve soyisim
 • Kredi Kartı Bilgileri
 • Banka Hesap Bilgileri

 

 1. Faturalandırma ve Muhasebe İşlemlerinin Sağlanması

Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından fatura düzenlenebilmesi amacıyla aşağıda sayılan verileriniz Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının c bendinde düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve ç bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki  sebebine dayanılarak zorunlu olarak, kısmen otomatik yollarla işlenecektir:

 • İsim ve soyisim
 • E-Posta Adresi
 • İletişim Numarası
 • TCKN/VKN
 • Adres Bilgisi

 

 1. Hizmet Kalitesinin Arttırılması

KVKKarar kullanmak için zorunlu olmamakla birlikte bizimle paylaşmayı tercih etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz sizlere sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması, kişisel hale getirilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sizleri daha iyi tanımak amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının f bendinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak ve kısmen otomatik yollarla işlenecektir:

 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Mesleki Unvan
 • Mesleki Kıdem
 • Bağlı Olunan Kurum/Şirket/Büro

 

 1. Çerez Kullanımı

İnternet Sitesi’ne girdiğinizde sizlere daha iyi hizmet edebilmek kullandığımız çerezlere dair çerez ayarları opsiyonu sunulur. Bu ayarları dilerseniz kabul edebilir, dilerseniz reddedebilir ya da değiştirebilirsiniz. Çerez ayarlarını değiştirmek için çıkan pencerede doğrudan ayarlara ya da İnternet Sitesi anasayfasının en altında bulunan “Çerez Ayarlarını Düzenle” seçeneğini kullanabilirsiniz. Çerez politikamıza dair daha ayrıntılı bilgi için “Çerez Politikası & Aydınlatma Metnini ” okuyabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

 1. Ödeme İşleminin Sağlanması

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ödeme işlemenin sağlanması amacıyla KVKKarar’ın sözleşmesel olarak hizmet aldığı yurt içindeki ödeme hizmet sağlayıcı(lar)a sadece belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olacak şekilde alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmek kaydıyla aktarılır ve tarafımızca kaydedilmez.

 

 1. Fatura ve Muhasebe İşlemlerinin Sağlanması

Ödeme faaliyetinin sağlanmasının ardından fatura düzenlenmesi amacıyla alınan, yukarıda sayılan kişisel verileriniz KVKKarar’ın sözleşmesel olarak hizmet aldığı e-fatura düzenleyen ön muhasebe programı hizmeti sağlayıcı(lar)a sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmek kaydıyla aktarılır.

 

 1. Web Sunucu Hizmeti

İnternet Sitesi’ni internette barındırmak için bulut hizmeti sağlayan üçüncü taraf kuruluşlardan “alan kiralama hizmeti” almaktadır. Sözleşmesel olarak hizmet alınan web sunucuya verileriniz alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmek kaydıyla aktarılır.

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamında haklarınız şunlardır:

1- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınız çerçevesindeki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde info@kvkkarar.com e-posta adresi üzerinden KVKKarar’a iletebilirsiniz.