EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"SGK" etiketli kararlar

2021/230

11/03/2021

Konu: İlgili kişinin kişisel verisinin kamu kurumu personeli olarak görev yapan eski eşi tarafından sorgulanarak elde edilmesi ve adli makamlar ile paylaşılması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Karara konu olan olayda ilgili kişinin kamu kurumu personeli olarak görev yapan, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından kendisinin erişimi olduğu sistem üzerinden, kişisel verilerine eriştiği ve bu şekilde gizliliğin ihlal edildiği belirtilmiştir. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, veri sorumlusu kurum bünyesinde, kişilerin kimlik numaraları ile SGK sorgulaması yapılması kapsamında işlenen kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, kullanıcılardan alınan bilgilerin, tanımlanmış hizmetler ve yasal mükellefiyetlerin yerine getirilmesi dışında başka bir amaçla kullanılamayacağının düzenlendiği, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020/355

07/05/2020

Konu: İlgili kişiye ait Medula Eczane çıktılarının eczacının eşi tarafından kullanılması suretiyle İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe sunulması hususunda Kuruma intikal eden ihbar başvurusu.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Karara konu olayda veri sorumlusu eczacının eşinin İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı başvurudan, eczacı eşinin Medula Eczane sistemine giriş yaotığının anlaşıldığı ancak söz konusu sistemin özel nitelikli kişisel veri içermesi sebebiyle, yetkisiz üçüncü kişi olan eşinin Medula sistemine erişimine izin veren Eczane hakkında üçüncü kişilerin erişimini önlemek üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı dolayısıyla KVKK’nın 12’nci maddesinin 1 numaralı fıkraı uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bununl abirlikte, yetkisiz şekilde Medula sistemine giriş yaparak ilgli kişiye ait verileri ele geçirerek kullanması sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesi kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ceza: 60.000,00-TL idari para cezası uygulanmıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?