EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Satış Sözleşmesi" etiketli kararlar

2021/847

26/08/2021

Konu: İlgili kişinin bir web sitesinden kişisel verilerinin silinmesi talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmemesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından, ilgili kişiye yetkili tarafından geçmiş dönem faturalardaki bilgilerinin silinemeyeceğinin iletildiği, KVKK’da öngörülen kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerektiğinden hareketle Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl olarak saklama süresinin değerlendirilebileceğinin, sözleşmenin ifası için dayanak oluşturmayı amaçladığı, fatura üzerindeki kişisel verilerin kanunda yer alan veri işleme şartı kapsamında bulunduğu, Türk Borçlar Kanunu uyarınca hak kaybı yaşanmaması amacıyla on yıl süreyle saklanmasının zamanaşımı süresi ile doğru orantılı olduğu, şirketlerce ilgili kişinin adres bilgilerinin güncellenmesine imkan verildiği belirtilmiştir. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucu, bireysel hesaplarda kaydedilen adres bilgileri üzerinde silme, güncelleme gibi çeşitli düzenlemeleri yapma hakkına sahip olduğu ve bu alanda güncel olan adresi bilgilerinin yer almasının ilgili kişinin sorumluluğunda olduğu, veri sorumlusunun da güncel olmayan bilgileri saklamasının kanun kapsamında yer alan kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?