EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Saklama Amacı Dışında İşleme" etiketli kararlar

2020/560

22/07/2020

Konu: Kurumun önüne gelen şikayet kapsamında site yönetiminin veri sorumlusu sayılıp sayılamayacağının incelenmiştir.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Site yönetimi her ne kadar kat malikleri kuruluna bağlı olsa da kimi zaman ayrı bir tüzel kişilik tarafından yönetilmesinin mümkün olduğu; bu sebeple istisnai durumların oluşabileceği; dolayısıyla her somut olay açısından ayrı değerlendirmek suretiyle site yönetiminin veri kayıt sistemini kurması, verilerin ne sebeple ve hangi koşullarda işleneceği kararını vermesi halinde veri sorumlusu olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2019/78

25/03/2019

Konu: Veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için işlediği kişisel verileri meşru menfaat çerçevesinde kullanma talebiyle Kuruma yapmış olduğu başvuru.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (“EPDK”) Kararı ile getirilen yükümlülük çerçevesinde, bayi pompa satış hareketlerini, “plaka, akaryakıt türü, miktar, fiyat, zaman (saat, dakika ve saniye)” bilgilerini içerecek şekilde sorgulama imkanı veren ve ilgili Kurumun anlık erişimine açık olan bir otomasyon sistemi kurulduğu belirtilmiştir. Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, KVKK madde 5’in ikinci fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusunun, tüketicilere ait plaka ve ürün bilgileri kullanmasının “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında değerlendirilebileceği ve bu kapsamda erişilebilir ve görünebilir bir şekilde aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek kaydıyla açık rıza alınmaksızın ilgili verilerin işlenebileceğine karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

8/2/2018

02/08/2018

Konu: Veri sorumlusunun, halihazırda aktif olmayan müşterisinin (ilgili kişi) kişisel verilerinin silinmesi talebini yerine getirmemesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul yapmış olduğu inceleme sonucunda, veri sorumlusunun halihazırda aktif olmayan müşterisi ilgili kişinin verilerin silinmesi talebinin gerçekleştirilmediği tespit edilmiş, KVKK uyarınca verilerin 10 yıl boyunca muhafaza edilmesi zorunluluğuna değinilerek veri sorumlusu hakkında idari yaptırım uygulanmamasına karar verilmiştir.

Ceza: İdari yaptırım uygulanmamıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?