EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Sağlık Sektörü" etiketli kararlar

2022/31

18/01/2022
Konu: Sağlık sektöründe ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın veri sorumlusu tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul’a ilgili kişi tarafından iletilen şikayette ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kendisine ticari elektronik ileti gönderildiği belirtilmiştir. Kurul tarafından yapılan incelemede ilgli kişiye KVKK’nın 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında ilgili kişiye veya hasta yakınlarına tıbbi bilginin iletilmesi amacıyla ileti gönderilebilinir lakin somut olayda gönderilen e-posta içeriğinin tıbbi amaçla değil ticari amaçla atıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu kişisel verinin elde edilme amacı dışında kullanılmasından ötürü veri sorumlusu hakkında KVKK’nın 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Ceza: 100.000-TL İdari para cezası verilmiştir.

2020/787

09/10/2020
Konu: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin veri ihlal bildirimi hakkında inceleme yapılmıştır.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

İhlalin veri sorumlusundan değil bir uygulamadan kaynaklandığı, veri sorumlusunun ihlali kısa zamanda fark ettiği, etkilenen kişisel verilerin şahıs şirketi kaşelerinden ve kamuya açık kaynaklardan rahatlıkla elde edilebileceği, veri sorumlusunun ihlalden etkilenen kişilere üç iş günü içerisinde bildirim gerçekleştireceğini belirttiği, ihlalin ilgili kişiler açısından olumsuz sonuçlar doğurma riskinin düşük olduğu, veri sorumlusunun makul teknik ve idari tedbirleri almış olduğu dikkate alındığında; Kanunun md.12 kapsamında yapılacak ilave bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Ceza: İşlem tesis edilmemiştir.