EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Randevu" etiketli kararlar

2019/331

07/11/2019

Konu: İlgili kişi tarafından alenileştirilen cep telefonu numarasının, bir sigorta şirketi tarafından alenileştirme amacı dışında işlenmesi hk.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

İlgili kişinin veri sorumlusu sigorta şirketi tarafından açık rıza almadan sigortacılık faaliyetleri konusunda aranması hususunda Kurum’a şikayette bulunmuştur. Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda ilgili kişinin kişisel verilerine kendisi tarafından daha önce alenileştirilen internet sitesinden ulaşılması halinde dahi veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin bu bilgilerinin internet sitesinde bulunma ve alenileştirilme amacıyla kullanılmadığı anlaşıldığından KVKK’nın 5’inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının d bendi çerçevesinde değerlendirilemeyeceği sebebiyle KVKK’nın 12’nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının a bendine aykırı davranılması sebebiyle veri sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: 100.000,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?