EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Yönetim Hizmetleri sektörü ile ilgili kararlar

PS/00448/2021

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun veri minimizasyonu ilkesini ihlal etmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

İlgili kişi bir bireydir. Veri sorumlusu ise bir mülk sahibi topluluktur. Veri koruma otoritesi, veri sorumlusunun mülkü üzerindeki kamu yolunu kaydeden kameralar hakkında bir şikayet aldı. Veri koruma otoritesi, kameraları kuran veri sorumlusu temasa geçti ve veri sorumlusu bitişik araziyi, evlerin veya özel alanları izledikleri iddiasını yalanladı. Kameraların aşırı derecede dışarıya (kamu arazisine) yönlendirildiğini belirleyen mülkün incelenmesinden sonra veri koruma otoritesi, mülk sahiplerinin kameralardan sorumlunun veri sorumlusu olduğuna karar verdi ve veri minimizasyonu ilkesini ihlal ettiğine karar verdi.

Ceza: 3,000 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00043/2021

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusu tarafından veri ihlalini önlemeye yönelik yeterli teknik ve idari tedbir alınmaması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sorumlusunun, daire sakinlerinin kişisel verilerini, apartman girişindeki panoya asarak veri ihlali yaptığı iddasıyla soruşturma başlatılmıştır. Bildirim panolarında daire sakinlerinin adı ve soyadının yanı sıra daire ayrıntılarını (bina, kat ve daire numarası) ve borçlu olma veya borçlu olmama durumlarını içermektedir. Bildirim panolarının binaların zemin kat portalında yer alması nedeniyle, veri sahibi, kişisel verilerinin mesken topluluğu ve ev sahibi harici üçüncü şahıslara açık olduğunu iddia soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Veri Koruma Otoritesi tarafından kişisel verilerin bildirim panolarına yerleştirilmesinin GDPR’ı ihlal ettiği ve verilerin bu şekilde normalde veri sahibi ile ilgili bilgileri sağlamak için istisnai bir önlem olarak görüntülendiğini kabul edildi. Bu sebeple veri sorumlusunun bütünlük ve gizlilik ilkesini ihlal ettiğine karar verildi ve cezai yaptırım uygulandı.

Ceza: 500 EURO ceza verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00406/2020

09/03/2021

Konu: İlgili kişinin verilerini yasal dayanak olmadan işlemek

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Alacaklı ve kredi bilgi dosyasından sorumlu olan arasında sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme kredi bilgi dosyasından sorumlu olan tarafın kişisel verileri dosyaya eklemeden önce alacaklının borçlularına bir ödeme talep mektubu göndermesi gerekiyordu. İlgili kişi ödeme talebini almış ancak ödemediği taktirde verilerinin kredi dosyasına dahil edileceğine dair bir bilgi almamıştır. Bu nedenle ilgili kişi veri sorumlusu aleyhine şilayette bulunmuştur. Veri koruma otoritesinin yaptığı incelemeler sonucunda bireylerin borçlarını ödemedikleri taktirde kişisel verilerinin ödeme gücü dosyasına dahil edileceğini bilmeleri gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla verilerin dahil edilmesi, kişisel verilerinin yasal dayanak olmadan şekilde işlenmesi nedeniyle para cezası verilmiştir.

Ceza: 50.000 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00369/2019

26/02/2020

Konu: Kamusal alanlara video izleme sisteminin yerleştirilmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesi tarafından alınan bir başvuruda, veri sorumlusunun kamusal alanları ve otelin çevresini izleyen bir video izleme sisteminin kurulması sonucu şikayet edilmiştir. Veri sorumlusu görüntülerin herhangi bir üçüncü kişi tarafından işlenmediğini hem otel resepsiyonunda hem de gizlilik politikasında kameralar hakkında bilgi verdiğini video izleme sistemine sadece otel müdürü, lider mühendis ve müşteri hizmetleri başkanı tarafından erişebildiğini, üçüncü kişilerin sadece gerektiği hallerde veri koruma görevlisinin açık onayı ile erişebildiklerini iddia etmiştir. Veri koruma otoritesi kişilerin görüntüsünün kişisel veri olduğunu ve video gözetim sistemi aracılığı ile gerçekleştirilen işlemenin kanunla uyumlu olması gerektiğini belirtmiştir. Veri koruma otoritesinin verdiği kararında, kamusal alnda görüntü kaydetmenin aşırı olduğunu ve veri denetleyicisinin ciddi bir bir özensizlikle hareket ettiklerini tespit etmesi sonucunda para cezası vermiştir.

Ceza: 6.000 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?