EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Telekom ve Teknoloji Sağlayıcı Şirketler sektörü ile ilgili kararlar

No. 379

15/05/2023

Konu: Veri sorumlusu tarafından veri öznesine ait kişisel verilerin promosyon amaçlı kampanyalar için hukuka aykırı kullanılması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından veri öznesinin rızası olmaksızın tanıtım amaçlı ticari elektronik ileti süreçleri yürütülmesi söz konusudur. Bununla birlikte veri öznesine sunulan telekom hizmetlerine yönelik sözleşme ilişkisi kurulması için hukuka uygunluk sebepleri olmadan kişisel veriler işlenmektedir. Veri Koruma Otoritesi, veri sorumlusu tarafından GDPR’ın çeşitli maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle para cezası verilmesine hükmedilmiştir.

Ceza: 500,000 Euro para cezası verilmesine hükmedilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/000354/2022

15/05/2023

Konu: Veri sorumlusu tarafından istenmeyen pazarlama aramaları gerçekleştirilmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Karara konu olayda Veri Koruma Otoritesi veri sorumlusu tarafından veri öznelerine istenmeyen pazarlama aramaları yapılmasını ve veri öznelerinin bu aramaların yapılması için rızalarının olmaması değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Veri Koruma Otoritesi veri sorumlusu tarafından yerel kanun maddesini ihlal edilmesi nedeniyle para cezası verilmesine hükmetmiştir.

Ceza: 8,000 Euro para cezası verilmesine hükmedilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS-00164-2022

15/05/2023

Konu: Veri sorumlusu tarafından veri güvenliğinin ihlal edilmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veri sorumlusu şirketin 3. kişiye ait kişisel verilere yetkilendirme olmaksızın hukuka aykırı olarak eriştiği tespit edilmiştir. Veri Koruma Otoritesi veri sorumlusu şirketin GDPR’ın bütünlük ve gizlilik ilkesi ile teknik ve organizasyonel önlem alma ilkelerine aykırı davrandığına karar verilmiştir. Veri Koruma Otoritesi tarafından veri sorumlusunun GDPR’ın 5(1)f maddesi ve 32. maddesini ihlal etmesinden dolayı para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bununla birlikte Veri Koruma Otoritesi veri sorumlusu tarafından para cezasının gönüllü ödenmesinden ötürü toplam ceza tutarının %20 oranında azaltılarak 56.000 Euro’ya indirildiğini belirtilmiştir.

Ceza: 70,000 Euro para cezası verilmesine hükmedilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

9283121

06/02/2020

Konu: Veri sorumlusu bünyesinde çalışan bir muhabirin hile ile ilgili kişiden kişisel verilerini ses kaydı altına alıp rızasını almaksızın ifşalaması hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu bir televizyon yayın hizmetleri şirketidir. Veri sorumlusu bünyesinde çalışan bir gazeteci tarafından aktrist olan ilgili kişiye mesleğini söylemeksizin röportaj yapılır. Gazeteci tarafından hile ile alınan ses kaydında ilgili kişi hakkında şehir, yakın zamanda ev değiştirmiş ve çocuk sahibi olduğu gerçeği, daha önce yaptığı meslek, kısa bir süre sonra yapacağı tatilin yeri ve süresi, kısa bir süre önce çocuklarının kayak yapmasını, bölgeyi ve her yıl bir yere tatile gitme alışkanlığı gibi bilgiler yer almaktadır. Hile ile elde edilen ses ve kişisel verileri habersiz bir şekilde ifşa etmiştir. İlgili kişi tarafından yapılan çevrimiçi olarak da erişilebilen videonun kaldırılması talebinin yanıtsız kalması sebebiyle kişi Otoriteye başvurmuştur. Otorite veri sorumlusunun genel yasallık ve adillik ilkelerini ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Netice itibariyle veri sorumlusuna 20.000 Euro para cezası verilmesine karar verilmiştir..

Ceza: 20.000 Euro para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Konu: Veri sorumlusunun açık rıza almadan pazarlama amacıyla kişisel verileri kullanması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sahibi, bir telekomünikasyon şirketinin sürekli pazarlama amaçlı e posta göndermesine itiraz etti ancak Telekomünikasyon şirketi, veri sahibinin itirazını görmezden geldi ve ona bir televizyonla ilgili pazarlama e-postaları gönderdi. Bunun üzerine veri sahibi, Veri Koruma Otoritesi’ne şikayette bulundu. Şirket yaptığı açıklamada e-postanın yanlışlıkla gönderildiğini ancak tüketiciye itiraz etme fırsatı verilmesi koşuluyla, müşteriye doğrudan e-posta pazarlaması göndermesinin yasal olduğunu iddia etti. Veri Koruma Otoritesi, şirketin tüm iddialarını reddetmiş ve şirketin GDPR’nin 6(1)(f) Maddesi uyarınca işleme ile ilgili olarak herhangi bir meşru menfaat göstermediğini ve 13(1) maddesinin gerektirdiği şekilde önceden açık rıza talep etmediğini değerlendirmiştir

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?