EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Şirket sektörü ile ilgili kararlar

PS/00178/2021

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun verileri rıza dışı olarak üçüncü kişiler ile paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Bir karı ve bir koca, bir şirketin yöneticisiydi. Aralarındaki adli işlem sırasında, kadın, şirketin yöneticisi olarak, şirketle ticari ilişkisi olan diğer şirketlere, işlemlerle ilgili bazı belgeleri içeren ve birkaç iddia edilen suçla ilgili ayrıntıları ortaya koyan bir dizi e-posta gönderdi. . Koca (ilgili kişi), kişisel verilerini içeren belgeleri rızası olmadan paylaştığı için şirkete karşı veri koruma otoritesine şikayette bulundu. Veri koruma otoritesi, şirketin bu tür kişisel verileri işlemeye yetkili olsa bile, adli takibata dahil olduğundan, bu tür kişisel verileri ilgili kişinin rızası olmadan paylaşmaması gerektiğinden, gerçeklerin gizlilik ilkesini ihlal ettiğini tespit etti.

Ceza: 2,000 EURO ceza verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2018/1779

20/11/2019

Konu: Veri sorumlusunun hukuka aykırı veri paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sahibinin çalıştığı şirket, elektronik izleme yoluyla oluşturulan kişisel bilgilerini içeren iş arama kayıtlarını açık rızası alınmadan eski eşine iletmiştir. Veri Koruma Otoritesi değerlendirdiği bu şikayette veri işlemenin, GDPR ve elektronik izleme ile oluşturulan kişisel bilgilerin elektronik olarak izlenmesi ve işlenmesine ilişkin ulusal kanun uyarınca adillik ve şeffaflık ilkesi, amaç sınırlama ilkesi ve bütünlük ve gizlilik ilkeleri dahil olmak üzere birçok ilkeye aykırı olduğunu tespit etmiştir. Buna ek olarak kişisel verilerin ilgili kişinin rızası olmadan üçüncü bir tarafa verilmesini hukuka aykırı bulmaktadır.

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?