EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Seyahat ve Turizm sektörü ile ilgili kararlar

PS/00247/2019

06/06/2020

Konu: Veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı şekilde kişisel verilerin işlenmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sorumlusu şirkette çalışan mesleki önleme başkanının davacının tıbbi bilgilerini açıp, tarayıp ve sonrasında ara patronnuna e-postayla göndermesini iddiasıyla araştırma başlatılmıştır. Veri Koruma Otoritesi, bu şikayete yanıt vermesi için Veri Sorumlusuna 1 ay içinde yanıt verebilmesi için süre vermiştir. fakat veri sorumlusu buna cevap vermemiştir. daha sonra tebligatlarda yapılan bir hata nedeniyle davacı ve davalıya talebin işleme konması için tebligat yapılmıştır. Bu durum, davacının kabul anlaşmasına itiraz etme hakkına sahip olduğu konusunda yanlış anlaşılmaya sebep olmuştur. Şirket, kabul anlaşmasına yapılan bu hatalı itirazda ilgil konuların araştırıldığını ve sızdırılan bilgilerin derha silindiğini belirtmiştir. Şirketin itirazı kabul edilmedi ancak şirketin aldığı tedbirler değerlendirildi. Veri Koruma Otoritesi davacının tıbbi test sonuçlarının bulunduğu belgenin açılması, taranması ve e-posta ile iletilmesini hak ihlali olarak görmüş ve hafifletici nedenlerin bulunması nedeniyle indirimli bir şekilde cezalandırabilir olduğuna karar vermiştir.

Ceza: 5.000 EURO ceza verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00402/2019

07/02/2020

Konu: Veri sorumlusuna verilerinin silinmesini talep ettikten sonra istenmeyen e-postalar göndermesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesi tarafından alınan bir başvuruda, ilgili kişi veri sorumlusundan tüm kişisel verilerini silmesini talep etmiş, veri sorumlusu tarafından talep kabul edilmiş olmasına rağmen ilgil kişinin istenmeyen pazarlama e-postaları alması sonucu şikayette bulunmuştur. Veri koruma otoritesi yaptığı incelemeler sonucunda veri sorumlusunun daha öncede de böyle şikayetle karşı karşıya kaldığını tespit etmiştir. Bunun sonucunda veri sorumlusuna ihmalkar veya kasıtlı hareket ettiğini ve önceki ihlallerden dolayı ağırlaştırıcı kriterleri entegre ettiğini karar vermiştir.

Ceza: 20.000 EURO para cezası verilmesine karar vermiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?