EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Hastane sektörü ile ilgili kararlar

2023/1130

06/07/2023

Konu: İlgili kişinin sağlık rapor ve ilaç kayıtlarının eczane tarafından eski eşi ile paylaşılması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu eczacının, bir hastanın sağlık verilerini usulsüz olarak eski eşiyle paylaşması Medula sistemi üzerinden edindiği özel nitelikli kişisel verileri usulsüz bir şekilde üçüncü bir kişiye aktarması olarak kabul edilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğuna karar verilerin bu eylem kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması yükümlülüklerinin ihlaline yol açtığı için veri sorumlusu eczacı aleyhine idari para cezası uygulanmıştır.

Ceza: 50.000 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2022/630

29/06/2022

Konu: İlgili kişinin ameliyat sırasında çekilen fotoğraflarının veri sorumlusu hastanede çalışan bir doktorun sosyal medya hesabında paylaşılması hakkında

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

İlgili kişinin Kuruma intikal eden şikayetinde özetle; özel bir hastanede gerçekleşen burun ameliyatı esnasında baygın olduğu sırada açık rızası alınmaksızın çekilen fotoğraflarının veri sorumlusu hastanede çalışan ve ameliyatı gerçekleştiren doktorun sosyal medya hesabında reklam amaçlı paylaşıldığı ve söz konusu fotoğrafların yaklaşık iki yıl hesapta tutulduğu, ilgili kişinin yaptığı başvuru sonrasında fotoğraflar kaldırıldığı belirtilmiştir. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda; ilgili kişinin açık rıza gösterdiği tarafın veri sorumlusu hastane olduğu, çekilen görsellerin bahsi geçen doktor tarafından paylaşılması konusunda açık rıza beyanı bulunmadığından hareketle, hastanenin söz konusu fotoğrafların adı geçen doktor tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldığı hususunda bilgisinin bulunduğu ve bu konuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almadığı dikkate alınarak 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına,Veri sorumlusunun, ilgili kişinin kendisine maddi tazminat ödenmesi durumunda Kurula şikâyette bulunmayacağına dair teklifine ilişkin yargı yoluna başvurulabileceği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Ceza: 100.000 TL İdari Para Cezası Verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?