EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Gerçek Kişi sektörü ile ilgili kararlar

2020010552

17/11/2021

Konu: Veri sorumlusunun bireylerin açık rızasını almadan kişisel verilerini paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından reddedilen başvuruda, ebeveyn (A) üçüncü kişinin Facebook sayfasında çocuğunun fotoğraflarının yayınlanmasıyla ilgili olarak çocuğun diğer ebeveyni (B) hakkında şikayette bulunmuştur. Resimler, ebeveyn (A) aleyhine iftira niteliğinde yorumlarla birlikte yayınlandı bundan dolayı Ebeveyn A, bu resimlerin Facebook’tan kaldırılmasını istedi. Bu işlemler sırasında Veri Koruma Otoritesi çocuk da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini aldı. Çocuk, herkese açık veya özel olsun, Facebook sayfasından fotoğrafının kaldırılmasını istediğini itiraf etti. Veri Koruma Otoritesi incelemeyi değerlendirirken, ifade özgürlüğü ve veri koruma hakkı arasındaki ilişkiyi analiz etti. Özellikle ebeveyn (B) resimleri yayınlayarak ifade özgürlüğü hakkını kullandığını, çocuğun velayeti konusunda yaşadığı zor durum hakkında kamuoyunu bildirdiğini dikkate almıştır. Bununla birlikte ifade özgürlüğünün mutlak bir hak olmadığını, ancak Ebeveynin (A) ve çocuğun gizlilik ve veri koruma hakkı gibi başkalarının hak ve çıkarlarını korumak için gerekli görüldüğü durumlarda yasalarla sınırlandırılabileceğini belirtmiştir. Veri Koruma Otoritesi, yürürlükteki veri koruma yasasında tanımlanan görev ve misyonlarına belirterek, İzlanda Anayasası tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü sınırları konusunda bağlayıcı bir karar verme yetkisine sahip olmadığını, ancak bu tür anlaşmazlıkların adli incelemeye tabi tutulması gerektiğini düşünmüştür. Bu hususlara dayanarak, çocuğun fotoğraflarını ve beraberindeki yorumları Facebook’ta yayınlarken, Ebeveyn (B) veya Üçüncü Tarafın ifade özgürlüğünün sınırlarını aşıp aşmadığına karar vermede yetersiz kaldığını açıkladı. Bu nedenle Veri Koruma Otoritesi şikayeti reddetti.

Ceza: Ḅaşvuru reddedilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2021010073

02/11/2021

Konu: Veri sorumlusunun ilgili kişilerin kişisel verilerini hukuka aykırı kaydetmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, Şikayetçi, aynı binanın üst katında yaşayan komşusunun evi ve çevresini izlemek için üç güvenlik kamerası yerleştirdiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştur. Bu kameraların görüş alanı özellikle evin ortak bahçesini, veri sahibi’nin otoparkını, çevredeki parselleri, evin önündeki cadde ve kaldırımı kapsıyordu. Şikayetçi, bu güvenlik kameraları aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesinin geçerli veri koruma yasasına uygun olmadığını ileri sürmüştür. Veri Koruma Otoritesi alınan bu şikayet için bireylerin kendi evlerini güvenlik amacıyla izlemesini GDPR kapsamına girmediği konusunda şikayetçiye uyarıda bulundu, ancak şikayet incelendiğinde üç kameranın görüş alanı bazı ortak alanları kapsıyordu. Bu durumda kişisel verilerin işlenmesi, GDPR’nin 2(2)(c) maddesinde belirlenen hanenin güvenliği kapsamına girmemiş ve GDPR’nin kural ve ilkelerine uygun olarak işlenmek zorunda kalmıştır. Komşunun ortak mülkiyeti izleme konusundaki meşru menfaatiyle şikayetçinin hak ve özgürlükleri ihlali dengeledikten sonra, komşunun ortak alanları izleme gereğini göstermemesi sonucuna vardı. Sonuç olarak,Veri Koruma Otoritesi, bu alanların elektronik olarak izlenmesini durdurmak, kaydedilen tüm materyalleri silmek ve bu talimatların takip edildiğini doğrulamak için komşuya karşı bir ihtiyati tedbir kararı verdi.

Ceza: Veri sorumlusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020010548

17/12/2020

Konu: Veri sorumlusunun veri sahibinin kişisel verilerini açık rıza almadan paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sahibi, komşusunun dairesinin pencerelerine ve bir arabaya çok sayıda kamera yerleştirdiği belirtti. Kameraların veri sahibinin park yerine ve dairesinin yatak odası penceresine yönlendirildiği iddia edildi. Veri Koruma Otoritesi, söz konusu kişisel verilerin işlenmesinin veri sorumlusunun kendi çıkarını ve menfaatini gözetmediğini değerlendirdi ve veri sorumlusuna, diğer sakinlerin ortak mülkiyetini ve özel mülkiyetini hedef alan her türlü elektronik izlemeden kaçınması, bugüne kadar toplanan tüm görüntüleri ve sosyal medyada yayınlanan ilgili içeriği silmesini istedi.

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

74/2020

24/11/2020

Konu: Veri sorumlusunun hukuka aykırı veri işlemesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sorumluları, evlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir video gözetim sistemi kurdu. Veri sahipleri, kameraların hem kamu yolunun hem de özel mülklerinin bir kısmını çekecek şekilde yerleştirildiği için şikayette bulundu ve video izleme sisteminin kaldırılmasını istediler. Veri sorumluları çevre kanununun ihlali iddiasını tespit etmek için bir akıllı telefonla şikayetçilerin fotoğrafını çekti. Şikayetçiler ayrıca bu tür bir fotoğrafın çekilmesi için şikayette bulundu. Veri Koruma Otoritesi incelemesi sonucunda veri sorumlusunun evini gözetlemek ve korumak amacıyla meşru menfaati bulunduğun tespit etti ancak bu meşru menfaat veri sahiplerinin özgürlüklerini ihlal ettiğini, güvenlik kameralarının konumunu ayarlayarak daha az müdahaleci işlemlerin mümkün olduğu kanıtlandığındığından 1500 Euro para cezası verilmiştir. Ayrıca veri sorumlularının meşru bir menfaati korumak için fotoğraf çekilmesi gerekli olduğundan, GDPR’nin 6(1)(f) Maddesi uyarınca yasal olarak değerlendirildi. 

Ceza: 1500 EURO para cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020010550

27/08/2020

Konu: Veri sorumlusunun kişisel verileri açık rıza olmadan paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, bir veri sahibi, kimlik numarasını, hesap numarasını ve banka hesabına yapılan ödemelerin özetini içeren bir ekran kaydının başka bir kişi tarafından Facebook sayfasında yayınlanmasını şikayet etti. Bunun üzerine Veri Koruma Otoritesi bilgileri yayınlayan kişiye, şikayetle ilgili açıklama yapması için teklifte bulundu ancak yanıt alamadı. Ayrıca, davalının Facebook sayfası sosyal medyada kayıtlı olan herkesin erişimine açık ve erişilebilirdi. Yapılan inceleme sonucunda Veri Koruma Otoritesi ,bu paylaşımın yalnızca kişinin görüşlerini ve değer yargılarını ifade etmenin ötesine geçtiğini ve profilin herkese açık olması sebebiyle ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini karar verdi. Kişisel verilerin işlenmesi için geçerli bir yasal dayanak bulunmadığından, şikayetçinin bilgilerinin Facebook gönderileri şeklinde yayınlanmasının GDPR’nin 6. Maddesini ihlal ederek gerçekleştiğine karar verdi. Bu nedenle Veri Koruma Otoritesi, bilgilerin Facebook sayfasından kaldırılmasını emretti.

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?