EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Finans sektörü ile ilgili kararlar

2023/1563

07/09/2023

Konu: İlgili kişinin ortaklıktaki paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüşmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye yaptığı başvuru üzerine ad-soyadı ve pay bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde yayımlanması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

“İlgili kişi, Borsa İstanbul’da satılamaz durumda olan hisselerini satılabilir hale getirmek amacıyla aracı kuruma başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş, ilanın içeriği adı-soyadı bilgisi dahil olmak üzere hangi hisseden ne kadarının satılabilir hale getirildiğini içermiştir. İlgili kişi, ad-soyadı bilgisinin ilandan çıkarılması talebiyle MKK’ye başvuruda bulunsa da talebinin kabul edilmediğini ifade etmiştir. MKK’nin cevabında ise payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi işleminin Pay Tebliği’nin 15. maddesinin 3. fıkrasına dayanarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Şikayetin Kanun kapsamında değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir. Kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde; tebliğin ilgili maddesi kapsamında, “”MKK, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenen payların nominal değerini, başvuruyu yapan kişilerin isim veya unvanını, günlük olarak toplu halde KAP vasıtasıyla kamuya duyurur.”” ifadesini içermektedir. Bu nedenle, MKK’nın işleminin Pay Tebliği uyarınca Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendi kapsamında hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla zorunlu olarak yapıldığı ve veri sorumlusu tarafından yeterli açıklamalarda bulunulduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, ilgili kişinin MKK hakkındaki şikayetine ilişkin Kanun kapsamında bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

Ceza: Veri sorumlusu hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2022/1249

24/11/2022

Konu: İlgili kişinin döviz bürosundaki güvenlik kamerası ile kayıt altına alınmış görüntülerinin haber ajansları ile paylaşılması hakkında

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurum tarafından incelenen şikayette özetle; Veri sorumlusuna ait döviz bürosunda gişe görevlisi tarafından yapılan yanlış işlem sebebiyle ilgili kişiye fazla ödeme yapıldığı, fazla ödemenin ilgili kişi tarafından öğrenilmesi üzerine fazla ödenen kısmın iade edildiği, bununla birlikte döviz bürosunda bulunan güvenlik kamerası ile kayda alınmış ilgili kişiye ait görüntülerin haber ajans ve siteleri ile ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın paylaşıldığı, Bahsi geçen haber sitelerinde ilgili kişinin görüntülerinin paylaşılması sebebiyle ilgili kişi hakkında rencide edici yorumların yapıldığı ve bu durumun ilgili kişinin manevi anlamda yıpranmasına sebep olduğu, Veri sorumlusunun iş yerinde görüntü kaydı yapıldığına ilişkin herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığı beliritilmiştir. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda; Döviz bürolarında kamera bulundurulmasının hukuki bir yükümlülük olduğu bu itibarla kamera-video kaydı yapmak suretiyle ilgili kişinin görüntülerinin kaydedilmesinin hukuka uygun olduğu, döviz bürosunun muhtelif yerlerinde “Bu iş yeri güvenliğiniz için 7/24 kamera ile izlenmektedir” levhalarının asılı olduğu tespit edilmiş ve ilgili kişinin söz konusu şikâyeti hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına, İlgili kişiye yapılan fazla ödemenin iadesinin sağlanabilmesi için kamera kaydı görüntülerinin ilan amacıyla yerel haber kanalına aktarılmasının Kanun’da sayılan “İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartı kapsamında olduğundan hareketle bu kapsamda yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir.

Ceza: İdari Para Cezası Verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2022/107

10/02/2022

Konu: Bir tasarruf finansman şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam içerikli SMS gönderilmesi hakkında

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kuruma iletilen şikayette özetle; veri sorumlusu bir tasarruf finansman şirketince kendisine birkaç kez kısa mesaj gönderildiği, bunun üzerine ilgili kişi tarafından kişisel verisi niteliğindeki cep telefonu numarasının açık rızası olmadan ne şekilde elde edildiği, nasıl ve hangi amaçla işlendiğine dair bilgi edinmek amacıyla veri sorumlusuna başvurulduğu, veri sorumlusu tarafından verilen cevap yazısında ise İleti Yönetim Sistemi (İYS) adı verilen sisteme kayıtlı kurumsal bir firma olduğunun, bu sisteme üyelerin rızası dahilinde veri girişi yapıldığını ve istenildiği zaman İYS sisteminden çıkılabildiğinin belirtildiği, ilgili kişi tarafından ise İYS aracılığıyla veri sorumlusuna herhangi bir açık rıza veya onay verilmediği belirtilmiştir. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda; veri sorumlusu tarafından sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde İYS sistemine kaydının yapılmasına temel teşkil edecek nitelikte ilgili kişinin veri sorumlusu ile bir ilişkisinin olduğunun tespit edilemediği veya veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesi hususunda açık rızasının olduğunun tevsik edilemediği dikkate alınarak 75.000 TL idari para cezası verilmesine, söz konusu verilerin uygun şekilde imha edilerek sonucundan Kurula bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Ceza: 75.000 TL İdari Para Cezası Verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?