EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Eğitim sektörü ile ilgili kararlar

PS/00140/2021

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun verileri yasal dayanak olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi’ne gelen başvuruya göre; veri sorumlusu, borcu olan ilgili kişinin tahkim talebine rağmen iddia edilen borçla ilgili kişisel verilerini bir kredi raporlama kurumuna eklediğini belirterek şikayette bulundu. Veri Koruma Otoritesi, veri sorumlusunun işleme için yasal dayanaklarından hiçbirine güvenemeyecekleri için bir ihlalden söz edebiliriz. Veri sahibinin tahkim talebinde bulunduğu göz önüne alındığında, borç icra edilebilir nitelikte değildir. İspanya Veri Koruma Yasası’nın 20’nci maddesi, kişisel verilerin işlenmesinin kredi kuruluşlarına dahil edilmesine izin verir, ancak borcun kesin, vadesi gelmiş ve uygulanabilir olmasını gerektirir. Bu durumda, borç icra edilemediği için gereklilik yerine getirilmemiştir. Nihai olarak 25.000 EURO para cezası verilmesine karar verildi. Bu ceza, erken ve gönüllü ödeme sebepleriyle 20.000 EURO’ya düşürüldü.

Ceza: 25,000 EURO ceza verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

9776444

28/04/2022

Konu: Kişisel verilerin bir veri sorumlusu tarafından üçüncü kişilere yasa dışı bir şekilde iletilmesi hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Özel bir okulda çalışmakta olan bir öğretmen hamilelik sebebiyle izin almıştır. Okul, üçüncü kişilere (velilere) ilgili kişi öğretmenin uzun süreli devamsızlığı hakkında e-posta gönderdi. Bunu yaparken, okul velilere öğretmenin hamilelik izninde olduğunu bildirdi. İtalya Veri Koruma Otoritesi, hamileliği ifşa etmek için yasal bir zorunluluk olmadığı için kişisel verilerin yasal bir dayanak olmaksızın işlendiğine karar verdi. Otorite ayrıca kişisel verilerin işlenmesinin verilerin en az seviyeye indirgenmesi ilkesinin ihlali olduğuna, çünkü bunun amacı iş ilişkisinin yürütülmesi için gerekli olmadığına karar vermiştir. Pandemi sırasında eğitim sektörünün kendine has durumu dikkate alınarak okula para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Ceza: 1.000 Euro para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

1743/2021

23/09/2021

Konu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin yasal dayanak olmadan paylaşılması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesinin aldığı bir şikayette ilgili kişi, kendi kişisel verilerinin ve özel veri kategorileri de dahil olmak üzere çocuğunun kişisel verilerinin yasa dışı olarak işlendiğini iddia etmiştir. Şikayet, veri sorumlusu ve ilgili kişi ile her iki çocuğunun da gittiği bir kreş çalışanı arasındaki özel görüşmenin kaydedilmesi ve daha sonra paylaşılmasıyla ilgili olarak yapılmıştır. Daha sonra, veri sorumlusu tarafından, çocukları kreşe giden tüm ebeveynleri içeren bir Facebook grubunda ve diğer taraflarla e-posta yoluyla paylaşılmıştır. Sanık, sorgulamanın ardından bu verilerin toplanması veya paylaşılması için hiçbir yasal dayanağı olmadığını kabul etmiştir. Otorite, konuşmayı tamamen kişisel kullanım için kaydetmenin hem de diğer ilgili ebeveynlerle toplantı hakkında bilgi paylaşmanın, GDPR muafiyeti kapsamına girebileceğini ancak bu tür kayıtların paylaşılmasının muafiyeti hariç tuttuğuna ve amaç sınırlaması ve veri minimizasyonu ilkelerine aykırı olduğuna karar vermiştir ve verilerin işlenmesi için hiçbir yasal dayanağı olmadığına karar vermiştir. Otorite, kınamaya karar vermiş ve verilerin paylaşıldığı kişileri gecikme olmaksızın silmeleri için bilgilendirmesini emretti. Veri sorumlusunun davranışlarının hukuka aykırı olduğunu kabul eden gerçek bir kişi olduğunu göz önünde bulundurarak para cezası verilmesini gerekli görmemiştir.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

9703988

16/09/2021

Konu: Veri sorumlusu tarafından Covid-19 pandemisi koşullarında sınavları uzaktan gerçekleştirebilmek amacı ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için öğrencilerin rızasının hukuka aykırı bir şekilde alınması ve razı olmayanların çevrimiçi sınavlara alınmayacağının beyan edilmesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından Milano’da bir veri sorumlusu üniversitenin Covid-19 sürecindeki sınavların, kopyaya mahal vermeyecek şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile öğrencilerin sınav esnasında anlaştıkları bir veri işleyen/ yazılımcı tarafından video kayıtlarının alınması zorunluluğunu getirmesi ve kabul etmezlerse çevrimiçi sınavlara giremeyeceklerini belirtmek suretiyle hukuka aykırı bir şekilde rızalarının alınması, üniversite öğrencilerinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin işlenmesi, rıza ve/veya sözleşme gibi yasal dayanaklara dayandırması üzerine inceleme başlatılmıştır. Veri Koruma Otoritesi sınavların uzaktan yapılmasını gerektiren COVID-19 salgını sırasında üniversiteler tarafından bu tür yazılımların kullanılmasının genel olarak kabul edilebilir olduğunu belirtse de veri koruma ilkelerine uygunluğun sağlanması gerektiğini de belirtmiştir. Üniversitenin öğrencilerine sunduğu aydınlatma metninde kullanmış olduğu Respondus isimli yazılım hakkında genel bilgiler sağlanmasına rağmen işbu yazılımı sağlayan şirketin bulunduğu yere (ABD) olası veri aktarımları hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktaydı. Otorite, üniversitenin öğrencilerin kişisel verilerini yazılım aracılığıyla rıza almaksızın ABD’ye aktarmasını hak ihlali olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin biyometrik verilerinin işlenmesi rıza göstermedikleri takdirde sınavlara giremeyecekleri koşuluna bağlandığından ötürü, öğrenciler ve üniversite arasındaki güç dengesizliği göz önüne alındığında, Otorite tarafından hukuka uygun bulunmamıştır. Nitekim işleme, ancak izlenen amaçla orantılı olacak, veri koruma hakkının özüne saygı gösterecek ve uygun koşulları sağlayacak veya önemli kamu yararı nedenleriyle gerekliyse yasal olabilirdi. Üniversitenin elde etmiş olduğu Özel Nitelikli Kişisel Verileri bünyesinde beş sene boyunca saklamasının da orantısız olduğu Otorite tarafından kabul edilmiştir. Tüm bu sayılan sebeplerin sonucunda DPA, ilgili maddelerin ihlali nedeniyle üniversiteye para cezası verilmesine karar verilmiştir..

Ceza: 200.000 Euro para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00405/2020

15/03/2021

Konu: Reşit olmayan çocuğun veri sorumlusu tarafından sosyal medyada rızası olmadan resimlerinin paylaşılması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesine yapılan bir başvuruda, reşit olmayan iligli kişinin rızası alınmadan veri sorumlusu tarafından resimleri (her ne kadar yüzünü kaplayan sticker koyulmuş olsa da) sosyal medyada paylaşılması üzerine şikatet edilmiştir. İlgili kişi veri sorumlusundan fotoğrafların kaldırılmasını ve paylaştığı için kamuoyundan özür dilemesini talep etmiştir. Veri koruma otoritesi şikayet sonucunda reşit olmayan bir çocuğunun sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılması şikayet olmasada kanunu ihlal ettiğini belirtmiştir ve para cezası vermiştir.

Ceza: 3.000 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00315/2019

14/02/2020

Konu: Gizlilik politikasına erişim zorluğu ve bildirim eksikliği

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesi veri sorumlusunun gizlilik politikasına erişmenin kolay olmaması ve kullanıcıların hakları kapsamında yeterli bilgi içermemesi nedeniyle kanunu ihlal ettiğini belirtmiştir. Bunun sonucunda veri koruma otoritesi veri sorumlusunu uyarıda bulunmuştur ve kanunun kriterlerine uygun olarak bildirimi tamamlamısını talep etmiştir.

Ceza: Uyarı cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?