EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Basın sektörü ile ilgili kararlar

9782890

09/06/2022

Konu: Veri sorumlusunun ilgili kişinin rızasını almaksızın verilerini yurt dışına aktarması hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Bir haber web sitesi işleten veri sorumlusu Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics çerezleri, kullanıcıların IP adresi, tarayıcısı veya cihazı, işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, seçilen dil, erişim tarihi ve saati ve web sitesiyle etkileşimi hakkında veriler toplar. Google hesaplarıyla giriş yapan kullanıcılar için bu bilgiler e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi ve profil resmi gibi diğer ek kişisel verilerle tamamlanmaktadır. İtalya Veri Koruma Otoritesi yaptığı soruşturmaların neticesinde veri sorumlusuna 90 gün içinde GDPR’ye uymasını veya Google Analytics aracılığıyla veri aktarımını askıya almasını emretti.

Ceza: Uyarı cezası verilmesine karar verilmiştir. 90 gün içinde GDPR’ye uymasını veya Google Analytics aracılığıyla veri aktarımını askıya almasını emretti.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

9778094

28/04/2022

Konu: Veri sorumlusunun ilgili kişinin tutuklanması esnasındaki görüntülerinin kişinin soruşturulup cezasının sabit olmasından önce yayınlaması hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu üç tane medya kuruluşudur. Medya kuruluşları ilgili kişinin yargılama öncesi gözaltındayken kişisel verilerini yayınladı. Bu verilerin arasında tutuklandığı sırada çekilmiş bir “sabıka fotoğrafı” da dahil olmak üzere ilgili kişinin görüntülerini içeriyordu. İlgili kişi İtalya Veri Koruma Otoritesine bu verilerin yasa dışı işlenmesi nedeniyle şikayette bulundu. Şikayetin ardından medya kuruluşları makalelerini sileseler de Otorite, ilgili kişinin onurunun zedelendiğini göz önünde turarak veri sorumlularının ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesinde yasallık ve adalet ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi. Otorite, veri sorumlularına, gazetecilik alanında verilerin işlenmesi için sağlanan hükümlere uymadıkları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, fotoğrafların adli işlemlerde olası kullanımları amacıyla yalnızca koruma dışında, arşivlerinde saklanması da dahil olmak üzere, daha fazla işlenmesini ve yayılmasını yasakladı.

Ceza: Uyarı cezası ve kişisel verileri işleme yasağı cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

9779098

28/04/2022

Konu: Veri sorumlusunun Özel Nitelikli Kişisel Verileri işlemesi ve ifşalaması hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Bir gazete firması (veri sorumlusu), eşcinsel bir çiftin evlat edinmeleri ile ilgili bir makale yazmıştır. Veri sorumlusu veri sahiplerinin tarafı olduğu davanın ve evlat edindikleri çocuğun kişisel bilgilerini içeren belgeleri de makale ile birlikte yayınlamıştır. İlgili kişilerin verilerin silinmesi talebinden bir gün sonra veri sorumlusu gerekli silme işlemlerini gerçekleştirdi. Makale veri sorumlusunun sitesinden kaldırılmadan evvel on dokuz ziyaretçiye erişti. Yapılan soruşturma sonunda İtalya Veri Koruma Otoritesi veri sorumlusuna GDPR ilkelerine riayet etmemesi, Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleme ve yayma yasağını çiğnemesi sebebiyle para cezasına hükmetti.

Ceza: 40.000 Euro para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020-442-8099

21/04/2022

Konu: Veri sorumlusu tarafından verilerin anonimleştirilmemesinden kaynaklı veri gizliliği ihlali.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesi tarafından alınan bir başvuruda, bir kamu kurumunun bir gazeteden bilgi toplama izni ile bilgi elde ettiği ve bu bilgileri gönderen gazete ilgili kişilerin kişisel verilerini çıkartarak gönderim sağladığı anlaşıldı. Kamu kurumu bu elde edilen verilerden sonra gazetenin onlarla iletişime geçtiğini belirtti ve anonimleştirilen verileri yazılım uygulaması aracılığıyla elde ettikleri öğrenildi. Yapılan incelemeler sonucunda, veri sorumlusunun verileri anonimleştirmek için daha dikkatli ve özenli çalışmadığı, uygun güvenlik tedbirleri almadığı tespit edildi.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

9759779

01/04/2022

Konu: Bir haber şirketinin gazetesinde ilgili kişilerin duygusal hayatlarıyla ilgili kişisel verilerini ifşa edecek şekilde haber yayınlaması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Bir haber şirketinin gazetesinde okul müdürü ve öğrencisi arasında geçen duygusal ilişki hakkında ilgili mesajlaşmaları ve kimlik bilgilerini yayınlamak suretiyle makale yayınlanmıştır. Bunun üzerine İtalya Veri Koruma Otoritesi haber şirketine haber yayınlamayı bırakmasını emretmiştir. İşbu şirketten herhangi bir dönüt olmaması sebebiyle idari para cezasına hükmedilmiştir.

Ceza: Kişisel verilerin kullanımı sınırlandırılarak idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2021-31-4751

03/02/2022

Konu: Veri sorumlusu tarafından hassas verilere erişim ihlali.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesine yapılan bir başvuruda, kanal çalışanına cinsiyetçi bir küfür edildiği iddiası ile hukuk firmasına başvurulduğu belirtildi. Firma bu tarz hakaretler için çalışanlara geçmiş deneyimlerini sordu ve iki rapor halinde topladı. Ayrıca hassas içerikleri işlemek için açık rıza alınmadığı da ortaya çıktı ve şikayetçi olundu. Yapılan incelemeler sonucunda, hassas verileri işlenmesi maddesinde yeterince açık ve kesin olunmadığı ama olayda meşru bir amaca dayandığı için uyulması gerektiği belirtildi. Ek olarak işlemin öznesine açık bir bilgi verilmediği belirtildi.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020/19

02/02/2021

Konu: Veri sorumlusunun ifade özgürlüğü kapsamında ilgili kişi hakkında yapmış olduğu haber üzerine ilgili kişinin şikayeti hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda; veri sorumlusu gazete, bir iflas davasıyla ilgili olarak, vergi dairesinin, ödenmemiş vergiler nedeniyle ilgili kişi şikayetçinin iflas ettiğini ilan ettiğini vurgulayan bir haber yayınlamıştır. Haberde ayrıca ilgili kişiye karşı ödeme beyanları ve icra takibi bulunduğu ve bu bilgilerin bir kredi notundan toplandığı belirtilmiştir. Gazete tarafından daha sonra bazı bilgilerin aslında yanlış olduğunu bildirilmiştir. İlgili kişinin şikayeti sonrasında Veri Koruma Otoritesi, gazetecilik faaliyetleri için muafiyetin mutlak olmadığı konusunda şikayetçi ile aynı fikirde olduğunu ancak ifade özgürlüğünün mahremiyet hakkıyla orantılı olarak dengelenmesi gerektiğini vurgulamıştır; aynı zamanda belirli bir davada toplanan kişisel verilerin, editoryal denetime sahip ve açık bir kamu yararı olan bir gazetede yer alan bir makale için olduğunu ve bu nedenlerle şikayetin reddine karar vermiştir.

Ceza: Başvuru reddedilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

9509558

26/11/2020

Konu: Veri sorumlusunun çalışanı kendini gizlemek suretiyle ilgili kişiyle röportaj yaparak kişinin biyogrofik görüntülerini ve sesini ifşalamıştır.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu bir televizyon programı şirketidir. İlgili kişi ise bir doktordur. Veri sorumlusu bünyesinde çalışmakta olan TV programı muhabirlerinin ilgili kişi doktorun ofisine kendilerini tanıtmadan hasta numarası yaparak girip yanına gelmesinin ardından doktor, farkında olmadan filme alınmış ve röportaj yapılmıştı. Yapılan röportajda ilgili kişinin yüzünün yalnızca kısmen gizlendiği ve sesinin değiştirilmediği kişiliğinin uzun yakın çekimleri ve onu tanınabilir kılan iş yerinin ayrıntıları yer aldı. İtalya Veri Koruma Otoritesi veri sorumlusuna para cezası ve artık röportajı TV şovunun web sitesi aracılığıyla yayınlamasını engelleme cezası verdi.

Ceza: 10.000 Euro para cezası ve TV şovunun yayınlamasını engelleme cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Gyldendal A/S

28/02/2019

Konu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin gereğinden fazla tutulması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Yayınevi veri sorumlusudur. Bu yayınevinin kitap kulübüne üye olmayan 685,000 kişinin bilgilerini gereğinden fazla süre tuttuğu belirlenmiştir ve bu bilgiler pasif veri tabanında saklanmış olup silinmesi için bir prosedür yapılmamıştır. Bazı bilgiler 10 yıldan fazla saklanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, bilgilerin gereğinden fazla tutulduğuna karar verilmiştir ve bu durum polise bildirilmiştir.

Ceza: 134.427 Euro para cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?