EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Sağlık sektörü ile ilgili kararlar

2023/787

11/05/2023

Konu: Bir hastanenin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında sağlık verileri de dahil kişisel verilerin işenmesine ilişkin olarak hastalardan açık rıza almasının hukuka aykırı olduğu iddiası

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Özel sektörde faaliyet gösteren bir hastane, yeni müşteriler kazanmak amacıyla hastalarının video, fotoğraflar ve sağlık verilerini kullanarak bir reklam filmi hazırlamıştır. Reklam filmi çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmıştır. Bu reklam filmi için hastalarının açık rızalarını almıştır. Ancak Kurum yapılan şikayetin ardından yaptığı incelemede, kişilerin tedavi süreçlerinden de görüntülerin bulunduğu reklam filmleri için kişilerin açık rızaları bulunsa dahi firmanın faaliyet gösterdiği sağlık sektöründe yeni müşteri edinmek için reklam faaliyetleri yürütemenin yasak olduğu gerekçesiyle alınan açık rızaların reklam filmi için hukuki bir geçerlilik göstermediğine hükmetmiştir. İşbu veri işleme faaliyeti Kanun’un 6. maddesine aykırı bulunmuştur.

Ceza: 250.000 TL idari para cezasına hükmedilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2023/692

02/05/2023

Konu: Bir özel sağlık kuruluşu tarafından sunulan sağlık hizmetinin açık rıza şartına bağlanması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Özel sektörde faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunun internet sitesinin randevu alma bölümündeki ilgili formda, kullanıcıların randevu ilemelerini tamamlayabilmeleri için kurumun pazarlama amaçlı duyurularını almayı kabul etmeleri zorunlu tutulmuştur. Kullanıcılar iletişim faaliyeti için onay vermedikleri sürece randevu işlemini tamamlayamamaktadırlar. Kuruma yapılan şikayetin ardından yapılan incelemenin sonucunda açık rızanın işlem koşuluna bağlandığına, Kanun gereği açık rızanın özgür irade ve hiçbir koşula bağlanmadan alınması gerektiğinden bahisle bu unsurların sağlık kuruluşu tarafından ihlal edildiğini tespit etmiştir. İletişim izni için ayrıca bir onay alınması mümkünken bunun yapılmayıp randevu ilemi için zorunlu tutulması aldatıcı hakkın kötüye kullanılmasını oluşturacağından hukuka aykırı olduğunu tespit etmiştir. Kurul incelemenin sonucunda özel sağlık kuruluşuna bu eyleminden dolayı idari para cezası uygulamıştır.

Ceza: 300.000 TL idari para cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?