EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" etiketli kararlar

2018/10

31/01/2018
Konu: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kanunun 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası ile 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında, veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler belirlenmiştir.

Ceza: “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler”in kabulüne ve Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.