EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

STK sektörü ile ilgili kararlar

PS/00340/2019

27/05/2020

Konu: Reddetme hakkının kullanılmış olmasına rağmen siyasi propaganda materyalleri göndermeye devam edilmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesi tarafından alınan bir başvuruda, ilgili kişi tarafından veri sorumlusu aleyhine siyayi partilerden materyallerin gönderilmesine açıkça itiraz etmesine rağmen yine de siyai materyaller almaya devam etmesi nedeniyle şikayette bulunulmuştur. Veri koruma otoritenin yaptığı incelemeler sonucunda verilerin işlenmesi meşru bir amaç veya kamu menfaati temelinde işlendiğini dolayısıyla ilgili kişinin itiraz etme hakkının olduğunu ve itirazı zamanında yaptığını tespit etmiştir. Bunun sonucunda ilgili kişiye yine de siyasi materyallerin kendisine gönderilmeye devam edilmesi itiraz etme hakkının ihlalini oluşturduğunu belirtmiştir ve veri koruma otoritesi kınama cezası vermiştir. İdai pari cezası verilmemesinin nedeni ise etkilenen kişi sayısının sınırlı olması ve zararın boyutu nedeniyle kınama cezasının daha uygun görülmesidir.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?