EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVKK Karar » KVKK Madde 32

KVKK Madde 32 - Yürürlük

(1) Bu Kanunun;

a) 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra, 
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?