EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVKK Karar » KVKK Madde 29

KVKK Madde 29 - Kurumun bütçesi ve gelirleri

(1) Kurumun bütçesi, 5018 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir.

 

(2) Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
b) Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler.
c) Alınan bağış ve yardımlar.
ç) Gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
d) Diğer gelirler.

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?