EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVKK Karar » KVKK Madde 19

KVKK Madde 19 - Kişisel Verileri Koruma Kurumu

(1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

 

(2) Kurum Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkilidir. *

 

(3) Kurumun merkezi Ankara’dadır.

 

(4) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur.

 

* 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 163 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlıkla” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile” şeklinde değiştirilmiştir.

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?