EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Kooperatif ortaklığı" etiketli kararlar

2023/892

25/05/2023

Konu: İlgili kişinin kişisel verilerinin, Kooperatif ortaklığından ayrılmasına rağmen hukuka aykırı olarak işlenmeye devam edilmesini konu şikayet hakkında inceleme.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kooperatifin veri kayıt sistemi KOOPBİS’in yönetim sorumluluğunun Ticaret Bakanlığı’nda olduğunu belirtir ve Kooperatifin, üyenin kişisel verilerinin KOOPBİS’e kaydedilmediğini savunarak hukuka aykırı veri işleme iddiasına itiraz etmektedir. Ancak, Kurul, bu konuda bir işlem yapmaya gerek olmadığına karar vermiştir. İlgili kişinin üyelikten çıkma süreci incelendiğinde, üyenin noter aracılığıyla istifa bildirimiyle üyelikten çıktığı tespit edilmiştir. Ancak, üyenin çıkışından sonra genel kurul davetiyesi gönderilerek kişisel verilerin işlenmeye devam edildiği belirlenmiştir. İlgili kişinin kişisel verilerinin imha edilmesi talebi de değerlendirilmiştir. Kooperatifin internet sitesinde pay sahiplerini gösteren şemadan ilgili kişinin adının ve soyadının kaldırıldığı belirtilse de, bu durum ancak Kurul Kararı tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Veri sorumlusunun ilgili kişinin başvurusuna hızlı bir şekilde cevap vermediği belirtilerek, Kanun’a aykırı bir durumun tespit edildiği ifade edilmiştir. Bu sebeple, Kooperatif hakkında Kanun’un 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine dayanarak 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Sonuç olarak, Kooperatifin üyenin istifası sonrasında kişisel verileri işleme devam etmesi ve veri sorumlusunun başvurulara zamanında cevap vermemesi, hukuki yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle cezai işlemle karşı karşıya kalmıştır.”

Ceza: Veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?