EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde İşlenmesi" etiketli kararlar

2021/891

03/09/2021
Konu: WhatsApp Uygulaması Hakkında Yürütülen Resen İncelemeye İlişkin Kamuoyu Duyurusu.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul tarafından yapılan incelemeler neticesinde, veri sorumlusunun Hizmet Koşullarının kullanıcı sözleşmesi niteliğinde olduğu, kullanıcıların kişisel verilerinin yurtdışına aktarımına ilişkin alınan açık rızanın tek metinde ayrılma bir biçimde ilgili kişiye sunulmasının açık rızanın özgür iradeyle açıklanması unsurunu zedelediği, uygulamanın kullanılmasının aktarım şartına bağlandığı ve bu kapsamda KVKK’nın 4’üncü maddesinde yer alan Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine aykırılık teşkil edildiği belirtilmiştir. İşlenilen tüm verilerin aktarımına ilişkin istenilen açık rızaların işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı olmadığı belirterek KVKK’nın 4’üncü maddesinin ihlal edildiği, veri sorumlusunun Türkiye’de bulunan kişilerden elde ettiği kişisel veriler üzerinde yaptığı faaliyetlerin yurt dışına aktarım niteliğinde olduğu ve ilgili uygulamanın KVKK’nın 9’uncu maddesine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine karar verilmiştir. Bu kapsamda, KVKK’nın 12’nci maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınmaması sebebiyle veri sorumlusu hakkında 1.950.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: 1.950.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

2017/61

21/12/2017
Konu: Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerim Korunması Hakkında İlke Karar.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul tarafından yapılan incelemede, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulama ve internet sitesi bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenmesi eylemlerinden birinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle KVKK’nın 5 ve 6’ıncı maddelerinde sayılan işleme şartlarından birinin bulunması ve ayrıca Kanun ile öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği belirtilerek ilgili internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından gerçekleştirilen işleme faaliyetlerin Kanun’un 15’inci maddesinin 7 numaralı fıkrası uyarınca derhal durdurulmasına karar verilmiştir.

Ceza: İlgili mobil uygulama ve internet sitelerin tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin derhal durdurulmasına karar verilmiştir.