EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Kasko" etiketli kararlar

2021/333

05/04/2021

Konu: Bir sigorta şirketi tarafından işlenen kişisel verilerin üçüncü kişiye aktarılması ve ilgili kişiye veri aktarımına ilişkin aydınlatma yapılmaması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından üçüncü kişi şirket ile onayı ve bilgisi olmadan kendisine ait bilgilerinin paylaşıldığı, üçüncü şirketin veri sorumlusu ile yapılan sözleşmenin tarafı olmadığı, poliçeye ve sigortacılık mevzuatına aykırı olduğu ve poliçe kapsamında kişisel verilerinin sadece sigorta eksperi ile paylaşılabileceği, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinin işlenmesinde onay istenmediği ve bildirim yapılmadığı, konuya ilişkin ilgili kişinin veri sorumlusuna yapmış olduğu başvuruya da cevap verilmediği belirtilmiştir. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, veri sorumlusunun gerekli tedbirleri aldığı ve aydınlatma metnini güncellediği; bununla birlikte hangi kişisel veri şartına dayandığı konusundaki eksikliğin giderilmesi hususunda ve ilgili kişilerin başvurularının uygun yanıtla sonuçlandırılması hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?