Veri sorumlusunun bireylerin açık rızasını almadan kişisel verilerini paylaşması Veri Koruma Otoritesi tarafından reddedilen başvuruda, ebeveyn (A) üçüncü kişinin Facebook sayfasında çocuğunun fotoğraflarının yayınlanmasıyla ilgili olarak çocuğun diğer ebeveyni (B) hakkında şikayette bulunmuştur. Resimler, ebeveyn (A) aleyhine iftira niteliğinde yorumlarla birlikte yayınlandı bundan dolayı Ebeveyn A, bu resimlerin Facebook’tan kaldırılmasını istedi. Bu işlemler sırasında Veri Koruma Otoritesi çocuk da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini aldı. Çocuk, herkese açık veya özel olsun, Facebook sayfasından fotoğrafının kaldırılmasını istediğini itiraf etti. Veri Koruma Otoritesi incelemeyi değerlendirirken, ifade özgürlüğü ve veri koruma hakkı arasındaki ilişkiyi analiz etti. Özellikle ebeveyn (B) resimleri yayınlayarak ifade özgürlüğü hakkını kullandığını, çocuğun velayeti konusunda yaşadığı zor durum hakkında kamuoyunu bildirdiğini dikkate almıştır. Bununla birlikte ifade özgürlüğünün mutlak bir hak olmadığını, ancak Ebeveynin (A) ve çocuğun gizlilik ve veri koruma hakkı gibi başkalarının hak ve çıkarlarını korumak için gerekli görüldüğü durumlarda yasalarla sınırlandırılabileceğini belirtmiştir. Veri Koruma Otoritesi, yürürlükteki veri koruma yasasında tanımlanan görev ve misyonlarına belirterek, İzlanda Anayasası tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü sınırları konusunda bağlayıcı bir karar verme yetkisine sahip olmadığını, ancak bu tür anlaşmazlıkların adli incelemeye tabi tutulması gerektiğini düşünmüştür. Bu hususlara dayanarak, çocuğun fotoğraflarını ve beraberindeki yorumları Facebook’ta yayınlarken, Ebeveyn (B) veya Üçüncü Tarafın ifade özgürlüğünün sınırlarını aşıp aşmadığına karar vermede yetersiz kaldığını açıkladı. Bu nedenle Veri Koruma Otoritesi şikayeti reddetti.

Siz de görüşünüzü belirtin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir