EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)" etiketli kararlar

2023/1563

07/09/2023

Konu: İlgili kişinin ortaklıktaki paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüşmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye yaptığı başvuru üzerine ad-soyadı ve pay bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde yayımlanması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

“İlgili kişi, Borsa İstanbul’da satılamaz durumda olan hisselerini satılabilir hale getirmek amacıyla aracı kuruma başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş, ilanın içeriği adı-soyadı bilgisi dahil olmak üzere hangi hisseden ne kadarının satılabilir hale getirildiğini içermiştir. İlgili kişi, ad-soyadı bilgisinin ilandan çıkarılması talebiyle MKK’ye başvuruda bulunsa da talebinin kabul edilmediğini ifade etmiştir. MKK’nin cevabında ise payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi işleminin Pay Tebliği’nin 15. maddesinin 3. fıkrasına dayanarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Şikayetin Kanun kapsamında değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir. Kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde; tebliğin ilgili maddesi kapsamında, “”MKK, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenen payların nominal değerini, başvuruyu yapan kişilerin isim veya unvanını, günlük olarak toplu halde KAP vasıtasıyla kamuya duyurur.”” ifadesini içermektedir. Bu nedenle, MKK’nın işleminin Pay Tebliği uyarınca Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendi kapsamında hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla zorunlu olarak yapıldığı ve veri sorumlusu tarafından yeterli açıklamalarda bulunulduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, ilgili kişinin MKK hakkındaki şikayetine ilişkin Kanun kapsamında bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

Ceza: Veri sorumlusu hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?