EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Noter sektörü ile ilgili kararlar

DOS-2020-02322

08/04/2021

Konu: Veri sorumlusunun yasal bir dayanağın olmaması nedeniyle, kanunla tanımlanan amaçlar dışında ve meslekleri kapsamında kişisel verileri elde etmek için gerçek kişiler için ulusal sicile başvuramayacakları yönünde karar vermesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

lgili kişi, eski işvereni olan veri sorumlusunun kendisine borçlu olduğu parayı gerçek kişiler için ulusal sicile başvurarak elde ettiği adrese göndermesi üzerine şikayette bulunmuştur. Veri sahibi, veri sorumlusunun sicile tanımlanmış amaçlar dahilinde başvurmadığından verileri hukuka uygun olarak işlemediğini ileri sürmüştür. Buna karşın veri sorumlusu, eski çalışanlarının adresinden emin olmadıklarını ve meslekleri kapsamında erişimleri olduğu için her durumda ulusal sicile başvurulabileceğini düşündüklerini söylemiştir. Veri Koruma Otoritesi, davalıya, noterin gerçek kişiler için ulusal sicile başvurmasına izin verilen mesleklerden biri olmasına rağmen, gerçek kişiler için ulusal sicil düzenlemeye ilişkin Belçika yasasının 3. Maddesi uyarınca, bunu her zaman kendi yetkileri dahilinde olan ve noterlik görevlerinin yerine getirilmesine özgü görevler için yapmaları gerektiğini hatırlatmıştır. Bu nedenle sicil, çalışanlarına veya eski çalışanlarına posta göndermek gibi herhangi bir işveren için ortak olan görevler için kullanılmamalıdır. Davalı, bu amaçla ulusal sicile başvurarak verileri hukuka aykırı bir şekilde işlemiş ve böylece GDPR Madde 5(1)(a) ile birlikte Madde 6’ya aykırı davranmıştır.

Ceza: İşlem tesis edilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

38/2021

23/03/2021

Konu: Veri sorumlusunun veri minimizasyonu ilkesini ihlal etmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sahibi, ortakları ile birlikte şirket sermayesinin azaltılmasına kararını Belçika Şirketler Kanunu uyarınca Belçika Devlet Dergisi’nde yayınlanması bir zorunluluk olduğundan veri sahibi tarafından kendi adlarına yayın yapmakla görevlendirilen noter, sermaye azaltımı konusunda bilgi vermekle kalmamış, yanlışlıkla veri sahibine ödenen tutarı ve kişisel banka hesap numaralarını da bildirmiştir. Veri sahibi, noterden bu gereksiz bilgilerin silinmesini istemiştir. Bunun üzerine noter, dergiden veri sahibinin verilerini silmesini talep etti. Talep ret ile karşılandı, Belçika Devlet Dergisi, yayınlanan veriler yasaların gerektirdiği yayınla bağlantılı oldukları için silinemeyeceğini savundu. Bunun üzerine veri sahibi Veri Koruma Otoritesi’ne başvurmuştur ve sonuç olarak veri sorumlusunun veri minimizasyonu ilkesinin ihlal ettiğini tespit edilmiş ve veri sorumlusuna karşı bir kınama yayınlayarak, veri sahibinin talebini kabul etmelerini ve verileri silmelerini emretmiştir.

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?