EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

İdare sektörü ile ilgili kararlar

PS/00381/2019

18/10/2022

Konu: İlgili kişilerin adları, soyadları ve kimlik numaralarını içeren nüfus sayımın panoda yayınlanması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesi tarafından alınan bir başvuruda, ilgili kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası verilerinin nüfus sayımı esnasında duyuru panosunda yayınlanması üzerine şikayette bulunulmuştur. Veri koruma otoritesin yaptığı incelemeler sonucunda veri sorumlusunun gizlilik ilkesine ihlal ettiği anlaşılmıştır. Bunun sonucunda kınama yayınlanmıştır.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00347/2020

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun gizlilik ilkesini ihlal etmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

İlgili kişi, kendi kişisel verilerini içeren bir kamu hibesiyle bir belge yayınladıklarını iddia ederek, bir Belediye Meclisine karşı Veri Koruma Otoritesi’ne şikayette bulundu.Konsey, tüzüklerine uygun olarak, hibe prosedüründeki diğer katılımcıların verileri karşılaştırabilmeleri için bu tür verileri yayınlamak zorunda olduklarını iddia etti. Ancak, veri koruma otoritesinin bu tür bir işlemenin yasa dışı olduğuna karar vermesi halinde tüzüğü değiştirmeye istekli olduklarını beyan ettiler. Yapılan inceleme sonucunda hibelerle ilgili verilerin yayınlanmasının, yargılamanın doğası ve ilgili usule ilişkin hususlar ve Şeffaflık Yasası tarafından gerekçelendirilse bile, veri koruma ilkelerine göre yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle minimizasyon ilkesi uygulanmakta olup, kişisel kimlik gibi veriler hibe prosedürüne herhangi bir gerekli bilgiyi eklemediğinden yayınlanmaması kanısına varışmıştır.

Ceza: Herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00377/2021

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun gözetim kameralarının yerleştirilmesiyle ilgili olarak ilgili kişilere karşı bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesine gelen şikayete göre: kendisinden hiçbir rıza alınmadığı halde bina içinde eylemlerini bir video gözetim sistemi ile kaydedilmesi sebebiyle şikayette bulunmuştur. Ayrıca kameralar ses kaydı da yapabildiğinden, çalışanların ve ziyaretçilerin kişisel konuşmaları kayıt altına alınabiliyordu. Son olarak, ziyaretçilere ve çalışanlara video güvenlik kameralarının varlığı konusunda bilgi veren bir tabela olmasına rağmen, bu kameraların hangi amaçla kurulduğu belli değildi. Veri koruma otoritesi, veri sorumlusunu, ses de kaydeden video gözetim kameralarının yerleştirilmesiyle ilgili olarak çalışanlarına karşı bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmediği konusunda uyardı.

Ceza: Herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00384/2020

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun hassas kişisel veriler içeren bir e-posta göndererek bütünlük ve gizlilik ilkesini ihlal etmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesi, İspanyol Polis Gücü’nden bir Müdürlük hakkında, ilgili kişinin ateşli silah lisansının askıya alınması için bir prosedür başlatmaya yönelik bir anlaşmayı içeren bir e-postanın genel bir e-posta adresine gönderildiğini belirten bir şikayet aldı. E-postaya tüm polis birimi erişebilirken, göndermenin amacı yalnızca ilgili kişiyi prosedürün başlangıcı hakkında bilgilendirmekti. Yapılan inceleme sonucunda, veri sorumlusunun gizlilik ilkesini ihlal ettiğini ve işlenen kişisel verilerin risk ve hassasiyetine göre uygun teknik ve organizasyonel tedbirlerin uygulanmaması nedeniyle ihlallerin oluştuğuna karar vermiştir.

Ceza: Herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00427/2020

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun kişisel verileri işleme kaydını elinde tutmaması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesine gelen bu talep , ilgili kişinin e-posta yoluyla veri sorumlusunun veri koruma görevlisinden işleme faaliyetlerinin kaydına erişmesini talep etmesinin sonucudur. Veri sorumlusu,veri koruma otoritesinin soruşturma taleplerine, siyasi sorunlar ve pandemi durumu nedeniyle işleme faaliyetlerine ilişkin bir kayıt uygulamadığını doğrulayarak yanıt verdi. Veri koruma otoritesi, işleme faaliyetlerine ilişkin hiçbir kayıt bulunmadığı ve sonuç olarak veri sorumlusunun GDPR’ın 30’uncu maddesini ve İspanya Veri Koruma Yasası’nın 31’inci Maddesini ihlal ettiği sonucuna varmıştır.

Ceza: Herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00129/2020

12/10/2022

Konu: Vergi sorumlusunun gerekli ön bilgilendirme yapmadan yeni bir denetim sistemi kullanması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, vergi dairesi (Veri Sorumlusu), çalışanlara (İgili kişilere) uygun bilgi vermeden çalışanların erişimlerini ve çalışma saatlerini kaydetmek için biyometrik bir sistem kullanmaya başlaması hakkında inceleme başlatmıştır. Veri Koruma Otoritesi, Vergi Dairesi tarafından çalışanlarına yapılan bilgilendirmenin, GDPR’ın gerekliliklerini karşılamaya yetecek kadar açık, kesin ve kısa olduğuna karar verdi. Ayrıca Vergi Dairesi, hassas verilerin işlenmesi için doğru yasal dayanağı seçme ve Veri Koruma Etki Değerlendirmesi gerçekleştirme gerekliliklerine de uymuştur.

Ceza: Cezai yaptırım uygulanmamıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

DOS-2019-05858

17/06/2022

Konu: Veri sorumlusu tarafından müşterilerinin vergi kaçakçılığına ilişkin bir soruşturma için vergi müşavirinin sabıka kayıtlarını kullanması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin yasa dışı olarak işlenmesi hakkında yargıcın yalnızca esasa ilişkin olarak mesleki gizliliğin ihlaline karar verebileceğini belirtmiştir. Bu gerçekleşmediği için, veri sorumlusunun veri toplamasının GDPR’a uygun olup olmadığını incelenecektir. Denetim makamlarının kendi yargı yetkileri çerçevesinde hareket eden mahkemelerin işleme faaliyetlerini denetlemeye yetkin olmaması nedeniyle Veri Koruma Otoritesi, mesleki gizliliğin ihlalini tespit edemeyeceğine karar verdi çünkü bunu yapmaya yalnızca bir hakim/yargıç yetkiliydi. Bu nedenle, adli sicil kaydından elde edilen verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini tespit etmeden şikayetin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Ceza: İşlem tesis edilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

DOS-2021-07137

17/01/2022

Konu: Baş denetim makamı ve diğer ilgili denetim makamları arasında işbirliği uyarınca, Veri Koruma Otoritesi ve diğer ilgili makamların ilgili kişinin silme talebine uymaması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sahibi, verilerinin silinmesini isteme talebini kontrolöre iletti. Kontrolör, talebi yerine getirmesine rağmen veri sahibi isminin hala sitede yer aldığına dair şikayetini sürdürdü. İlgili kişi şikayetini Slovenya Veri Koruma Otoritesine taşıdı, dosya Belçika Veri Koruma Otoritesine sevk edildi. Belçika Veri Koruma Otoritesi tarafından, diğer ilgili denetim makamları arasındaki işbirliği uyarınca ve diğer ilgili makamlar ilgili kişinin silme talebine uymasını emretti. Şikayeti destekleyen belgelere dayanarak, Veri Koruma Otoritesi, ilgili kişinin adı hala veri denetleyicisinin web sitesinde listelendiğinden, ilgili kişinin unutulma hakkı uyarınca silme talebine uyulmadığını tespit etti.

Ceza: İşlem tesis edilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

DOS-2020-01182

03/01/2022

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda; iş ve işçi bulma kurumu tarafından kullanıcılar bilgilendirilmeden otomatik olarak bir hesap açılması ve bunun sonucunda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiği iddiasıyla inceleme başlatımıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Veri Koruma Otoritesi, iş ve işçi bulma kurumunun açık pozisyonların bildirimini almak amacıyla verilerin işlenmesine yasal dayanak olarak sözleşmenin kullanıldığını onaylamış, şikayet sahibinin hesabın oluşturulması hakkında posta yoluyla ve gizlilik politikası aracılığıyla yeterince bilgilendirildiğini tespit etmiştir. Özel iş ve işçi bulma kurumunun verilerin silinmesi için bir prosedürü olduğunu, ancak şikayetçi tarafından temasa geçen çalışanın bu prosedürü yeterince takip etmediğini tespit etmiştir. Veri Koruma Otoritesi, bunu çalışan tarafından gerçekleştirilen kasıtlı olmayan, bir kerelik bir ihlal olduğunu tespit etmişitir. Bu itibarla özel istihdam bürosu hakkında kınama cezasına karar verilmiştir.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2019-431-0031

22/12/2021

Konu: Veri sorumlusu tarafından bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesine birçok veri sahibi tarafından yapılan başvurularda, bir partinin seçim kampanyası yapmak için insanların kişisel verilerini kamuya açık alanlardan elde ederek oy kullanma alışkanlıklarına dair bir istatistik yapması sonucu veri sorumlusu hakkında inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, partinin kampanya için kamuya açık olarak elde ettiği bilgilerin meşru amaçlarla elde ettiğini ama bu verileri ilgili kişilerin rızası olmadan işlediği için hakkında ceza soruşturması başlatıldı.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

1 / 3123

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?