EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Hastane sektörü ile ilgili kararlar

2020061951

29/11/2021

Konu: Veri sorumlusu tarafından veri sahiplerine yeteri kadar bilgilendirme yapılmaması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri otoritesi tarafından alınan başvuru da, hastane, Covid-19 virüsüne ilişkin bilimsel araştırmalarla bağlantılı olarak kan örneği analizi yapmak üzere bir genetik şirketiyle anlaştı. Hastaneye kabul edilen ve virüs teşhisi konan tüm hastalar, başlangıçta klinik amaçlar için işlenen kan örneklerini vermişti. Kan örnekleri daha sonra bilimsel araştırma amacıyla Şirket’e gönderilmiştir. Yetkili makamlar, hastalardan daha önce gönderilen örneklerin bilimsel amaçlarla daha fazla işlenmesine izin vermelerini istemesi üzerine Veri Koruma Otoritesi , işlemenin yasallığı konusunda bir soruşturma başlattı. Veri sahiplerinin daha fazla işlemeye izin vermeleri istendiğinde, kan örneklerinin bilimsel araştırma için kullanılacağı hakkında bilgilendirilmemiştir. Veri Koruma Otoritesi, bu nedenle işlemenin GDPR Madde 5(1)(a) uyarınca meşru, adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği sonucuna varmıştır. Hiçbir para cezası uygulanmamıştır.

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

202112772

23/11/2021

Konu: Veri sorumlusu hastane tarafından Covid 19 tarama verilerinin ihlal edilmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sorumlusu hastane Covid 19 tarama testlerini yapmak için bir şirketle anlaşmıştır. Bu anlaşma sonucunda Veri Koruma Etki Değerlendirmesi (DPIA) yapılmıştır. Veri koruma otoritesi bu Veri Koruma Etki Değerlendirmesini inceleyerek GDPR kurallarına uygun bulmuştur. Ancak Ağustos 2020 tarihinde hastane, tarama kapasitesini artırmak amacıyla kendi personelinin bir kısmını testlerin yapımında anlaşılan şirkete geçici olarak yerleştireceğini ilan etmiştir. Hastanenin kendi personelinin söz konusu şirkete transferinden önce şirket çalışanları yalnızca hastane tarafından gönderilen numune numaralarına erişimi vardı ancak hastane personelinin şirkete transferi olduktan sonra şirketin veri sistemi Covid taramasında pozitif çıkan kişilerin adlarını ve sağlık merkezindeki numunelerinden alınan kimlik kodlarını kaydetti. Bu geçici yerleştirme olayı gerçekleşirken yeni bir Veri Koruma Etki Değerlendirmesi gerekmektedir ancak hastane şirkette geçici olarak veri işleneceği için yeni bir Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapmadığını belirtmiştir. Saklanan bu verilere yalnızca 3 şirket çalışanının erişimi olduğu için hastaların kişisel verileri için bir güvenlik ihlali yaşanmadığından sadece hastane hakkında kınama yayınlanmıştır.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2021-442-12924

08/11/2021

Konu: Veri sorumlusu tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Danimarka bölgesinde kullanılan sağlık yapay zekasındaki güvenlik açığı insanların diğer kişilerin bilgilerine erişmeyi ve onları silmeyi mümkün kıldı. Kendi hesaplarına girdikten sonra, web sitesinin URL’sindeki bir numarayı değiştirerek diğer kullanıcılarla ilgili kişisel verilere erişim sağlanabiliyordu. Mayıs 2018’den Nisan 2021’e kadar bu güvenlik açığından yararlanılarak sağlık personeli ile hastaları arasındaki isim, sosyal güvenlik numarası, cep telefonu numarası, adres ve sağlık verileri gibi kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm yazışmalara erişildi. Nisan 2021’de 498,599 hasta sisteme kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucunda, güvenlik ihlalleri olduğuna karar verildi.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020051606

12/03/2021

Konu: Veri sorumlusunun kişisel verilerin güvenliğini sağlayamaması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, veri sahibi, kendisi ve çocuğu için hastaneden talep ettiği tıbbi kayıtları kendisine gönderilmesini özellikle talep etmesine rağmen yanlış adrese gönderen hastane hakkında şikayette bulunmuştur. Belgeler, babasının yanında ikamet eden çocuğunun adresine gönderilmiştir. Veri Koruma Otoritesi, söz konusu verilerin hassas yapısı göz önüne alındığında, hastanenin verileri doğru adrese gönderememesinin kınanması gerektiğine karar verdi. Hastane, 6698 sayılı Kanuna göre kişisel bilgilerin yeterli güvenliğini sağlayamamıştır.

Ceza: Kınama cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

DOS-2018-02075

09/11/2020

Konu: Veri sorumlusu tarafından açık rızanın geçersizliğinin tespit edilmesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Bir hastane, “A” sendikasına üye olan çalışanlarının maaşlarının bir kısmını alıkoymaktaydı. Bu uygulama, hastane bünyesinde başka bir sendika olan “B” kurulmadan önce de mevcuttu. Ücretler sadece “A” işçi sendikası üyelerinin üyelik aidatları için kesilmekteydi. Şikâyetçi, Veri Koruma Otoritesinden işçilerin sendikalara üyeliği hakkında veri toplanmasını içeren bir uygulamanın yasallığı hakkında cevap vermesini istemektedir. Veri Koruma Otoritesi, veri sahiplerine rızayı geri çekme hakkından bahsedilmediğini göz önünde bulundurarak rızanın geçerli olmadığına karar vermiştir (bir alt bağlılık olduğu için değil). Dava dairesi ayrıca işleme amacının yeterince açık olmadığı sonucuna varmıştır.

Ceza: İşlem tesis edilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

DOS-2019-01165

29/07/2020

Konu: Harici bir uzmandan denetim talep eden bir hastanenin veri sorumlusu olmadığı iddiasıyla erişim talebini reddetmesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda bir hastanedeki radyoloji hizmetine ilişkin eksikliklerin ışığında hastane, açıklama ve olası çözümlerin bulunması için dışarıdan bir uzmandan denetim yapmasını istemiştir. Denetimden sonra hastane, radyoloji servisi başkanı olan bir doktoru ciddi suistimal nedeniyle görevden almaya karar vermiştir. Söz konusu doktor, denetim raporuna ve özellikle kendisiyle bireysel olarak ilgili bölümlere erişim talep etti. Hastane, hastanenin veri sorumlusu olmadığını, raporun gizli olduğunu, raporun telif hakkıyla korunduğunu ve raporun başkalarına ait bilgiler içerdiğini öne sürerek erişim vermeyi reddetti. Bu ret cevabı üzerine doktor, Veri Koruma Otoritesi’ne başvurarak şikayette bulundu. Denetleyici olarak veri sorumlusu, veri işlenmesine ilişkin ilkelere uymaktan sorumluydu ve bu ilkelere uymak zorundaydı. Veri sorumlusu ayrıca işlemenin GDPR’ye uygun olmasını sağlamak ve gösterebilmek için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamak zorundaydı ve Veri Koruma Otoritesi, ilgili kişinin haklarının kullanımına ilişkin şeffaf bilgilendirme, bildirim ve yöntemler kapsamındaki veri sahiplerinin veri öznelerinin kullanımını kolaylaştırma yükümlülüğüne açıkça atıfta bulunuyordu.
Veri Koruma Otoritesi, gizlilik konusunda veri sorumlusunun, raporun mesleki sır kapsamında olduğunu bir yana, raporun gerçekten gizli olduğunu kanıtlamadığını belirtmiştir. Telif hakkı hakkında, raporun yazarı ilk alıcıların ötesinde iletişime itiraz etmemiş gibi görünüyordu. Mevcut davadaki menfaatler dengesi, belgenin bir kopyasının paylaşılmasını ve durum böyle olsa bile hiçbir şey belgeye sadece danışılmayı engelleyemezdi.
Hastane, diğer kişilerle ilgili kişisel verileri düzeltebilirdi. Veri sorumlusunun ilgili kişinin talebi ile ilgili işlem yapmaması durumunda bilgilendirme hakkı uyarınca veri sorumlusu, bir denetim makamına şikayette bulunma veya yargı yollarına başvurma olasılığından bahsetmediği için bilgi verme açısından ihlal tespit edilmiştir. Veri Koruma Otoritesi, veri sorumlusunun denetim raporunun hazırlanması bağlamında kişisel verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğini tespit etmiştir. Veri Koruma Otoritesi; bu tür bilgileri kısa, şeffaf, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir biçimde, açık ve sade bir dil kullanarak sağlamanın önemini vurgulmıştır. Veri Koruma Otoritesi, bu davada veri sorumlusu tarafından sağlanan bilgilerin, ilgili kişinin işlenen kişisel veri türlerini, işleme faaliyetlerini, işlemenin amacını vb. tanımlamasına izin vermeyen, yeterli ayrıntı düzeyine sahip olmayan belirsiz ifadeler içerdiğini tespit etmiştir. İlk olarak, hastane taleplerin randevu ile yapılmasını istemiştir ve e-posta veya başka herhangi bir iletişim aracıyla talepte bulunma imkanı sağlamamıştır. Veri Koruma Otoritesi, sistematik olarak tartışmaları gerektirmenin aşırı olduğunu belirtmiştir. Veri Koruma Otoritesi’ne göre, bu gereklilik korkutucu ve veri öznelerinin haklarını kullanma özgürlüğüne engel olarak görülebilir. Veri Koruma Otoritesi; hastaneyi, ilgili kişinin kimliğinin bir kopyasının, onları tanımlamak için gerçekten sistematik olarak gerekli olup olmadığını ve herhangi bir alternatif yolun kullanılıp kullanılamayacağını incelemeye davet etmiştir. Sonuç olarak herhangi bir idari para cezasına karar verilmemiştir çünkü Veri Koruma Otoritesi’nin hastanenin doğası nedeniyle para cezası vermesi uygun görülmemektedir. Veri Koruma Otoritesi, ek bir belgeye erişim sağlanması ve 3 aylık süre içinde işlenmesini uyumlu hale getirilmesi için emir vererek veri sorumlusu hakkında bir kınama yayınlanmasına karar vermiştir.

Ceza: İşlem tesis edilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?