EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Ceza İnfaz Kurumları sektörü ile ilgili kararlar

2020010373

04/06/2020

Konu: Veri sorumluların kişisel verileri GDPR kurallarına uygun paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, Hapishane ve Şartlı Tahliye Servisi, Göçmenlik Bürosu’nun İzlanda’da hüküm giymiş yabancıların sabıka geçmişini ve hapishane kayıtlarını kendisine vermesini talep ettikten sonra, yabancı mahkumların kişisel verilerinin işlenmesinin veri koruma etkileri hakkında Veri Koruma Otoritesi’ den bir görüş talep etti. Kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için veri alışverişi gerekliydi. Her iki kurum da denetleyici olarak hareket ederken, özellikle “bu tür verilerin yayılması ve işlenmesinde yetkisiz erişimin güvenli ve yeterli bir şekilde önlenmesi” olmak üzere, GDPR Madde 32 kapsamındaki denetleyiciler olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundaydılar. Kurumlar, verileri şeffaf, hakkaniyetli ve hukuka uygun şekilde kullanmaya yetkilidir.

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2019-812-0035

11/05/2020

Konu: Veri sorumlusuna erişim talebinde bulunulması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu cezaevi şartlı tahliye sistemidir. İlgili kişi cezaevi çalışanıdır ve sistemden şiddet olayına karıştığını doğrulayan bilgilere erişim talep etmiştir. Daha sonra ise tüm bilgilerine erişim talep etmiştir. Cezaevi denetimli serbestlik sistemi teknik nedenlerden dolayı çalışanın adının geçtiği tüm bilgileri veremeyeceğini ve bu bilgileri aramanın aşırı yük olacağını savunmuşlardır. Yapılan incelemeler sonucunda, Veri Koruma Otoritesi bu davada farklı kanun maddelerinin uygulanabileceğini belirtmiştir ama idare hukukunun konusu olduğundan bahisle hangi maddelerin uygulanacağını belirtmemiştir.

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?