EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Bakanlık sektörü ile ilgili kararlar

2020092288

23/11/2021

Konu: Veri sorumlusunun kişisel verileri yasal bir dayanak olmaksızın toplaması, rıza olmadan işlemesi, veri minimizasyonu ilkesini ihlal etmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, Bakanlık ile bir şirketin başlattığı dijital hediye kartı uygulaması hakkında soruşturma başlatıldı. Uygulamanın amacı, COVID-19 salgını sırasında 2020 yazında iç turizmi canlandırmak için 18 yaş üstü tüm İzlandalılara dijital hediye sertifikası vermekti. Dijital hediye kartını kullanabilmek için uygulama kullanıcılarının e-posta adresi, telefon numarası, yaş gibi kişisel verilerini göndermeleri gerektiğini öğrenildi. Ayrıca, bazı durumlarda kullanıcılardan telefonlarının kamerasına, mikrofonuna, GPS konumuna, takvimine, iletişim bilgilerine ve ayrıca USB depolamadaki verilere erişim vermeleri istendi. Yapılan bu soruşturma da anlaşıldı ki Bakanlığın yasal bir dayanağı olmaksızın büyük miktarda kullanıcının kişisel verilerini toplamış; kullanıcıların verilerinin işlenmesi için geçerli bir onay almamış, veri minimizasyonu ilkesini ihlal ederek kullanıcıların mobil cihazlarına kapsamlı erişim hakları talep etmiş ve kullanıcılara bu konuda yeterli bilgi sağlayamamışlardır. Veri Koruma Otoritesi, Kişisel verileri yasal bir dayanak olmaksızın topladığını ve rıza olmadan işlediğini, veri minimizasyonu ilkesini ihlal ettiğini, verileri işlediğini ve GDPR kurallarına aykırı olduğunu tespit etti.

Ceza: 77.800 EURO para cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020051604

13/05/2020

Konu: Veri sorumlusunun kişisel verileri yasalara uygun olarak işlemesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından verilen tavsiye görüşe göre, İzlanda Çalışma Müdürlüğü, 140/2012 sayılı Bilgilendirme Yasası kapsamında şirketlerin ve çalışanların bilgilerinin açıklanması hakkında bir mektup aldı ve Veri Koruma Otoritesi’nin Gizlilik Yasası uyarınca bu tür bir açıklamanın yasallığı hakkında görüşünü sordu. Veri Koruma Otoritesi, Gizlilik Yasası’nın, Bilgi Yasası’nda belirtilen erişim hakkını sınırlamadığına dikkat çekti ancak kişisel verilerin paylaşılması ve yayınlanması da dahil olmak üzere işlenmesinin GDPR 6. Maddesi uyarınca yasal bir zemin gerektirdiğini belirtti.

Ceza: Veri Koruma Otoritesi’nin görüşü sorulmuştur.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

9296257

19/03/2020

Konu: Elektronik tıbbi reçete verme yöntemlerine ilişkin görüş

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, elektronik tıbbi reçetelerin hastalara iletileceği kanalları (örn. SMS, e-posta) tanımlayan bir kararnamenin kabul edilmesi konusunda İtalya Veri Koruma Otoritesi’ne danıştı. Otorite, sağlık verilerinin korunmasına ilişkin kurallara uygun olarak e-reçetelerin teslim edildiği dijital kanallar sağlama fikrine olumlu yaklaştı. Bu amaçla Otorite, e-reçetelerin paylaşılma yöntemleri belirlenirken teknik ve güvenlik önlemlerinin dikkate alınması gerektiği hususunda uyardı. (örneğin, reçete e-postaya eklenecek ve şifreleme ile korunacaktır).

Ceza: Görüş bildirimidir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?