EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"İşçilik Alacakları" etiketli kararlar

2021/1111

02/11/2021

Konu: Veri sorumlusu avukatın vekillik görevi üstlendiği işçilik alacakları davası kapsamında karşı tarafın tanığı olan ilgili kişinin kişisel verilerinin, veri sorumlusu avukat tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi ve mahkemeye sunulması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusunun vekillik görevi üstlendiği işçilik alacakları davası kapsamında ilgili kişinin davalı tanığı olarak bilgi ve görgüsüne başvurulması üzerine, ilgili kişinin özel nitelikte kişisel verisi olan adli sicil kaydına ilişkin bilgilerin veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirildiği ve ilgili kişinin onayı ve bilgisi olmadan mahkeme dosyasına sunulduğu belirtilmiştir. Veri sorumlusunca dosyaya sunulan ilgili kişiye ait adli sicil kaydı bilgilerinin dosyanın esasıyla ilgisinin bulunmamasına istinaden ilgili kişinin adli sicil bilgisi kişisel verisinin işlenmesi faaliyetinde veri sorumlusu tarafından KVKK’nın 6’ncı maddesinde düzenlenen hukuki sebeplerden herhangi birine dayanılmadığı, bu hususun ise veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin düzenlendiği KVKK’nın 12’nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği dikkate alınarak KVKK’nın 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine istinaden veri sorumlusu hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: İlk hukuk bürosu/veri sorumlusu avukat hakkında 50.000-TL, veri sorumlusu şirket hakkında 115.000-TL, diğer hukuk bürosu olan veri sorumlusu avukat hakkında 50.000-TL idari para cevazı verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?