EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

" İhlal Tespiti" etiketli kararlar

2019/170

18/06/2019
Konu: Bir perakende giyim firmasının veri ihlal bildirimi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul tarafından veri sorumlusu hakkında KVKK’nın 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alınmaması sebebiyle KVKK’nın 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının b bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: 50.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.