EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Hukuka Aykırı Veri Elde Edilmesi" etiketli kararlar

2019/308

18/10/2019
Konu: Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalar Hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, avukatlar/ hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişiler ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım/program/uygulamalar hakkında ilgili uygulamaları kullananlar hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158’inci maddesi hükmü uyarınca ihtaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirimde bulunulacağına, ve veri sorumluları hakkında KVKK’nın 18’inci maddesi çerçevesinde idari işlem tesis olunacağına karar verilmiştir.

Ceza: İdari yaptırım uygulanmamıştır.

2019/222

17/07/2019
Konu: Dubsmash Inc.’in veri ihlal bildirimi hakkında bilgilendirme.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından Kurum’a yapılan veri ihlal bildiriminde, darknet üzerinden veri sorumlusunun kullanıcılarına ait kişisel verilerin yer aldığı, inceleme sonucunda halka açık ilişkili ülke olarak Türkiye’yi tanımlayan 679.269 kişiye ait bilgilerin satın alınan veri tabanında yer aldığı belirtilmiştir. Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, KVKK’nın 12’nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması sebebiyle veri sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Ceza: KVKK madde 12 kapsmaında 680.000,00-TL ve geç bildirim sebebiyle 50.000,00-TL idari para cezası uygulanmıştır.