EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Gerçek Kişi sektörü ile ilgili kararlar

EXP202100639

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun halka açık caddeye ve yakındaki özel mülklere işaret eden güvenlik kameraları yerleştirmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

İspanyol polisi, veri koruma otoritesi, özel bir kişinin mülklerinin çevresine halka açık ve özel alanlara bakan güvenlik kameraları yerleştirdiğini bildirdi. Polis raporunda, bireyi kameraların mülklerinin dışındaki alanlara doğrultulmaması gerektiği konusunda uyardıklarını ve bu video kameraların işleyişine ilişkin yeterli bilgi içeren hiçbir işaretin asılmadığını belirtti. Veri sorumlusu, polis raporuyla çelişecek herhangi bir iddia veya kanıt sunmadı ve ayrıca veri koruma otoritesinin bu konuda GDPR ‘a uyumlarına ilişkin bilgi talebini de görmezden geldi. Veri koruma otoritesi, özel binaların herhangi bir kaydının izinsiz yapılamayacağına karar verdi. Veri sorumlusuna, kameraları indirmesini veya onları mülküne bakacak şekilde yönlendirmesini ve yukarıda belirtilen bilgi gerekliliklerini içeren bir işaret koymasını emretti.

Ceza: 1,500 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00505/2021

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun kişisel verilerinin rıza dışı paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Manresa 2 No’lu Ceza Mahkemesi, duruşmanın kayıtlarını Twitter’da yayınlayan sanık tarafından sözlü duruşma sırasında ele geçirilen görsel-işitsel materyalin ifşa edilmesi için veri koruma otoritesine şikayette bulundu. Açıklama, duruşmaya katılan tanıkların ve usuli tarafların rızası olmadan gerçekleştirildi. İnceleme sürecinde veri sorumlusu, videoyu sildi ve gönderinin ne kadar süredir çevrimiçi olduğunu belirlenemedi. Veri koruma otoritesi, Twitter’da paylaştığı videonun tanıkların ve diğer usuli tarafların görüntülerini içerdiğine dair yeterli gösterge bulunduğu tespit edildi. Yapılan inceleme ile, veri sorumlusunun videoyu, içinde bulunanların rızası olmadan ifşa ettiğine karar verdi. Veri koruma otoritesi, rızanın geçerli olması için, ilgili kişinin özgür, spesifik, bilgilendirilmiş ve açık bir irade beyanına dönüşen olumlu ve net bir eyleminin sonucu olarak ifade edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Ceza: 2,000 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00356/2021

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun bireysel alan mahremiyetini ihlal etmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

İlgili kişi, komşularının evlerine bakan güvenlik kameraları kurduğunu ve mahremiyetlerini haksız bir şekilde ihlal ettiğini belirterek Veri Koruma Otoritesi’ne şikayette bulundu. Veri koruma otoritesi, davalıdan kameralarla ilgili herhangi bir yanıt veya açıklama almamıştır. Veri koruma otoritesi, Güvenlik Güçleri ve Kolordu’dan komşunun mülkü üzerinde bir inceleme yapmasını istedi, bu da kameraların dışarı baktığını ve kameraları kuran şirketin adını belirten bir uyarı levhası olduğunu doğruladı, ancak bu kameraların işlenmesinden kimin sorumlu olduğunu belirtmedi. Yapılan inceleme sonucunda güvenlik kameralarının bitişik kamusal alanları veya başkalarının özel alanlarını kaydedecek şekilde konumlandırılmaması gerektiği belirtildi. evinin (ve bitişiğindeki halka açık caddenin bir bölümünün) girişinin güvenlik kameraları kapsamında göründüğü için, ilgili kişinin kişisel verilerini topladığının varsayılabileceğine karar vermiştir.

Ceza: 1,500 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00410/2020

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun kişisel verileri üçüncü kişiler ile paylaşması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesine gelen şikayete göre veri sorumlusu, bir web sitesinde, ilgili kişinin cinsel yaşamlarıyla ilgili kişisel verilerini, fotoğrafları, notları ve cinsel referansları dahil olmak üzere yayınladı. Veri sorumlusu, 2013 yılında görüntülerin, fotoğrafların, videoların veya benzer içeriklerin yayılmasına rıza gösterdikleri bir sözleşme imzaladıklarını iddia etti. Sözleşmede ayrıca taraflardan herhangi birinin her an sözleşmeyi feshetmesine izin veren bir madde vardı. Sözleşmede sağlanan iddia edilen rıza ile ilgili olarak, veri koruma otoritesi bu rızanın geçerli olmadığı sonucuna varmıştır. Veri sahibinin kişisel verilerinin yayılması için geçerli bir rızanın olmaması nedeniyle cezalandırıldı.

Ceza: 1,500 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00060/2021

12/10/2022

Konu: Veri sorumlusunun kişisel verileri ilgili kişinin rızası olmadan işlemesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, İspanyol Mahkemesi, failin veri sahibinin kişisel verilerini rızası olmadan kullanarak mikro kredi aldığını akredite etmesiyle ilgili karar verdikten sonra soruşturma başlatıldı. Veri Koruma Otoritesi, kişinin kişisel verilerini kullanarak ve rızası olmadan bir mikro kredi sözleşmesi yapmış olması nedeniyle, ilgili kişinin kişisel verilerini yasal bir dayanağı olmaksızın işlediği sonucuna varmıştır. Veri Koruma Otoritesi gerekli cezayı verirken ihlalin kasıtlı olarak edilidiğini göz önünde bulundurmuştur.

Ceza: 1,000 EURO ceza verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2020010587

30/09/2021

Konu: Veri sorumlusu tarafından veri ihlalini önlemeye yönelik tedbir alınması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından reddedilen başvuruda, Yapılan incelemeler sonucunda takılan kameranın bağlantısının kesik olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, hukuka aykırı şekilde kamera kaydı aldığı iddia edilen veri sorumlusu komşu tarafından bağlantı sağlandığı zamanlarda da komşuların sınırlarını çekmeyecek şekilde kameraların yerleştirileceği belirtilmiştir. Bağlantısı sağlanan kameraların ekran görüntüsü veri koruma otoritesi tarafından incelendiğinde komşularının özel mülkiyetinin çekilmediği tespit edildi. Komşularının kendi kişisel verilerini kayıt etmeleri, şikayetçilerin özel mülkiyetini kapsamadığından şikayet reddedilmiştir.

Ceza: Ceza verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

DOS-2018-06125

09/02/2021

Konu: Veri sorumlusu tarafından veri sahibi çalışanın e-postalar, resimler ve videolar içeren kişisel dosyasına, BT günlüklerine ve İK değerlendirmesine ilişkin erişim hakkını ve bir kopyasını vermeyi reddetmesi.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda işveren olan veri sorumlusu, çalışanı olan veri sahibine kendisine ait kişisel dosyasını vermeyi reddetmiştir. Bu sebeple Veri Koruma Otoritesi, veri sorumlusunun erişim hakkını ve kişisel verilere ilişkin bir nüsha bulundurma yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir. Veri Koruma Otoritesi, veri sorumlusuna erişim talebine uyarak bu ihlali düzeltmesini emremiştir. Veri Koruma Otoritesi, ek olarak BT günlüklerine erişim verilmesinin veri sorumlusu için orantısız bir yük olacağını ve dolayısıyla veri sorumlusunun erişim izni vermeyi reddetmesini haklı çıkaracağını savunmuştur. Ayrıca e-postanın kopyasının, çalışanın e-postalara erişebilmesi temelinde reddedilemeyeceğini değerlendirmiştir fakat bir ret hali ancak meslek sırrı var ise kabul edilebilirdir. Red kararının haklı bulunabilmesi için veri sorumlusunun söz konusu e-postaları sağlamanın meslek sırrının ifşalanması riskini taşıdığını kanıtlaması gerekecektir. Bu riskin değerlendirilmesi ise somut duruma göre yapılacaktır.

Ceza: İşlem tesis edilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00253/2020

04/01/2021

Konu: Bir gerçek kişinin kiraya verdiği evin içerisindeki girişe koyduğu kayıt sisteminin hak ihlali oluşturması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan başvuruda, şikayet eden mülk sahibinden iki oda kiralamıştır ve evin içerisinde giriş kısmını kayıt alan bir kamera bulunmaktadır. Şikayet eden ise kameranın sadece girişi kaydetmediğini, daha fazla alanı kaydettiğini iddia etmiştir. Mülk sahibi kayıtlara erişebilen tek kişi olduğunu ve kamerları hırsızları korkutmak için yerleştirdiğini ifade etmiştir. Veri Koruma Otoritesi araştırmalar sonucu mülkün girişinde gözetim kamersına ilişkin bir bilgilendirme yazısının olmadığını tespit etmiştir. Bunun sonucunda, kameranın sadece giriş bölümünü değil, aynı zamanda diğer alanları da kaydettiğini ve mülk sahibinin kişisel verileri haklı bir sebep olmadan işlediği sonucuna varmıştır. Veri Koruma Otoritesi para cezasına hükmetmiştir.

Ceza: 5.000 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00366/2019

10/12/2020

Konu: Kişisel verilerin işlenmesinde doğruluk eksikliği

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri koruma otoritesi tarafından alınan bir başvuruda, gerçek kişinin işçisini sosyal güvenlik sistemine kaydetmek istemesi ve katkı payının düşürülmesine talep etmesi sonucunda, vergi yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle talep reddedilmesi sebebiyle şikayette bulunmuştur. Veri koruma otoritesinin yaptığı incelemelerde veri sorumlusun verileri güncellemediği tespit edilmiş ve güncel olmayan bir veri işleme sistemi nedeniyle kişisel verilerin işlenmesinde doğruluk eksikliği nedeniyle yaptırım uygulamştır. Veri sorumlusunun bir kamu idaresi olması durumunda yaptırım bir uyarı şeklinde gerçekleşmiştir.

Ceza: Uyarı cezası verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

PS/00278/2020

13/11/2020

Konu: Kişisel verilerin sosyal medyada, hukuka aykırı olarak işlenmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri Koruma Otoritesi tarafından alınan bir başvuruda ilgili kişinin, 2 sosyal ağda fotoğraflarını kullanarak taklit etmeye çalışan kişiye karşı şikatette bulunulmuştur. Veri koruma otoritesi fotoğrafları izinsiz kullanan kişiye kanunu ihlal etmesi nedeniyle para cezası verilmesine karar vermiştir. Davalı, ihlaldeki sorumluluklarını kabul edip cezayı gönüllü olarak ödemesi ceza indirim uygulanmasına sağlamıştır.

Ceza: 1.200 EURO para cezası verilmesine karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

1 / 212

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?