E-Bülten Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OD Etüd ve Müşavirlik LTD. ŞTİ. (“OD Privacy”) tarafından hazırlanmıştır.

 

www.kvkkarar.com adresindeki internet sitesinde bulunan “E-Bülten Aboneliği” formunu doldurmanız halinde e-posta adresi bilgileriniz e-bülten iletilmesi yoluyla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bu internet sitesini yürütmekte olan OD Privacy tarafından bu konudaki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecek ve bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

 

OD Privacy’nin ticari elektronik ileti listesinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin OD Privacy tarafından iletilmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre OD Privacy’ye iletebilirsiniz.