EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"cep telefonu numarası" etiketli kararlar

2023/845

18/05/2023

Konu: Bir kargo şirketi çalışanı tarafından kargo teslimi akabinde ilgili kişinin telefonuna kısa mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kuruma iletilen şikayette özetle; bir online alışveriş platformu üzerinden gerçekleştirilen bir alışverişin ardından, siparişin bir gün sonra veri sorumlusu bünyesinde çalışan kurye tarafından teslim edildiği ifade edilmektedir. Ancak, teslimatın ardından kurye tarafından gönderilen taciz içerikli mesajın alıcıya ulaştığı ve mesajın kurye tarafından gönderildiğinin kargo şirketi (veri sorumlusu) tarafından doğrulandığı belirtilmektedir. Bu durumda, veri sorumlusunun kişisel veri güvenliğini sağlayamadığı ve çalışanının müşteriyi rahatsız ettiği ifade edilerek, gerekli önlemlerin alınması talep edilmektedir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin kişisel verisi niteliğinde olan cep telefonu numarasını, Kanun’un öngördüğü kişisel veri işleme şartlarına uyulmaksızın hukuka aykırı olarak paylaşmıştır. Bu nedenle, veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı sonucuna varılarak, Kanun’un 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: 250.000 TL idari para cezası, ayrıca kurye 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında ve ceza yargılaması neticesinde cezalandırılmıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?