EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Boşanma Davası" etiketli kararlar

2021/32

12/01/2021

Konu: İlgili kişinin kişisel verilerinin bilgisi dışında veri sorumlusu banka nezdinde sorgulanması.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu banka aracılığıyla, ilgili kişinin kişisel verilerinin sorgulandığı, bu bilgilerin boşanma davası dosyasına sunulduğu, kişisel verilerin kişisel çıkar amacıyla mahkemeye sunulmak suretiyle paylaşıldığı ve bu kapsamda özel hayatın gizliliğin ihlal edildiği, veri sorumlusu bankaya yapılan başvuru 30 günlük yasal süre içerisinde cevaplanmadığı belirtilmiştir. Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, veri sorumlularının her türlü teknik ve idari tedbiri almaları için bilgilendirilmeleri gerektiği, veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi kapsamındaki varlığından haberdar olunmasına rağmen veri ihlal bildirimi yapılmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?