EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir? Güncel Örnekler

Özel nitelikli kişisel veri örnekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belli kriterlere göre belirlenmiş ve diğer kişisel verilere göre çok daha mahrem olan ve diğer kişisel verilerden daha sıkı koruma ve işleme şartlarına tabi olan kişisel verilerdir. Biz de bu yazımızda özel nitelikli kişisel veriler nelerdir sorusuna cevap olarak madde madde özel nitelikli kişisel veriler örnekleri sayacağız.

 

İçerik Başlıkları

 • Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?
 • Özel nitelikli kişisel veri örnekleri
 • TC kimlik numarası özel nitelikli kişisel veri midir?
 • Özel nitelikli kişisel veri işlenebilir mi?

 

Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) tanımına göre özel nitelikli kişisel veri, öğrenilmesi halinde kişinin ayrımcılığa uğrayabileceği veriler olarak tanımlanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu özel nitelikli kişisel veriyi bu şekilde tanımlamıştır. Bu sebeple Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı işleme şartlarına tabi tutulmuştur.

 

 

Özel nitelikli kişisel veri örnekleri

Özel nitelikli kişisel verileri kanunun 6. maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki başlıkları özel nitelikli kişisel veri olarak sayabiliriz:

 • Kişilerin ırkı, 
 • Etnik kökeni, 
 • Siyasi düşüncesi,
 • Felsefi inancı, 
 • Dini, mezhebi
 • Diğer inançları, 
 • Kılık ve kıyafeti,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
 • Sağlığı, cinsel hayatı, 
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
 • Biyometrik ve genetik verileri

Bu örnekler özel nitelikli kişisel veriler nelerdir sorusuna cevap niteliğindedir.

 

TC kimlik numarası özel nitelikli kişisel veri midir?

Kimlik bilgileri, bunun içerisinde TC kimlik numarası da dahil özel nitelikli kişisel veri değildir. Bu genel kişisel verilerdir.

 

Sağlık Bilgisi özel nitelikli kişisel veri midir?

Sağlık verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Çünkü kişilerin hastalık ve sağlık verileri onların ayrımcılığa uğrayabilcekleri mahrem bilgilerdir. Özel nitelikli sağlık verisi örnekleri şunlardır:

 • Hastalık bilgisi
 • Kullanılan ilaçlar
 • Ameliyat bilgileri
 • Kan grubu

 

Ad – Soyad özel nitelikli kişisel veri midir?

İsim – soyisim özel nitelikli kişisel veri değildir. Çünkü kişi adına bir ayrımcılık yaratacak niteliğe sahip değildir.

 

Kan grubu özel nitelikli kişisel veri midir?

Kişinin sahip olduğu kan grubu sağlık verisi niteliğinde olduğu için özel nitelikli bir kişisel veridir.

 

Telefon numarası özel nitelikli kişisel veri midir?

Telefon numarası, diğer kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda ayrımcılık yaratacak bir niteliğe sahip değildir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel veri değildir. 

 

Özel nitelikli kişisel veri işlenebilir mi?

Özel nitelikli kişisel veriler işlenebilir ancak diğer verilerden daha hassas veriler olduğundan işlenme şartları genel nitelikli kişisel verilerde daha sıkı şartlara tabii tutulmuştur. KVKK 6. maddeye göre özel nitelikli kişisel veriler sadece 2 durumda işlenebilir:

 

İlgilinin Açık Rızası

KVKK 6. madde 2. fıkraya göre özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Bu sebeple yukarıda örneklerini verdiğimiz özel nitelikli kişisel veriler için en garanti işleme yöntemi ilgili kişinin açık rızasıdır.

 

Kanunda İzin Verilmesi

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 6. maddesinin 3. fıkrasında şöyle demektedir: “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” 

“Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.”

Görüldüğü üzere eğer bir kanunda izin verilmişse özel bu fıkrada sayılan özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilir.

 

Genel nitelikli kişisel verileri nelerdir?

Genel nitelikli kişisel veriler kanunda ayrıca sayılmamış, 6. maddede sayılan özel nitelikli kişisel verilerin dışında kalan veriler gene nitelikli kişisel veri olarak sayılır.

Genel nitelikli kişisel veriler kanunun tanımlar bölümünde yer alan kişisel veri tanımından çıkarılabilir.

 

Genel Nitelikli Kişisel Veri Örnekleri

Genel nitelikli kişisel verilere en bilinir örnekler şunlardır:

 • İsim – soyisim
 • TC kimlik numarası
 • Yerleşim yeri, adres
 • Telefon numarası

Somut olay üzerinden bahsedecek olursak; kişisel veriler alanında verilmiş yüzlerce kararı bir arada bulabileceğiniz ürünümüz KVKK Arar’a buradan üye olmak istediğinizde kayıt işlemi için gerekli olan veriler genel nitelikli kişisel verilerdir.

 

Kişisel Veriler Alanında Verilmiş Tüm Kararlar

Kişisel veriler alanında çalışma yapıyorsanız örnek karar aramak sizin için büyük mesai gerektiriyor olabilir. Bu sorunu çözmek için Türkiye’nin ilk kişisel veriler arama motoru KVKK Arar ‘ı deneyebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz tüm özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumunun verdiği kararları görebilir, hazırladığınız dilekçelere bu örnek kararları ekleyerek iddialarınızı güçlendirebilirsiniz.

Bu yazıyı paylaşın:

YORUMLAR

Siz de görüşünüzü belirtin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?