EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

KVKK Nedir? Kimleri Kapsar?

KVKK Nedir? Kimleri Kapsar?

2016 yılında Resmî Gazetede yayımlanan ve 2018’de Türkiye’nin tüm veri sorumluları için bağlayıcı hale gelen ve Türkiye’nin veri koruma/gizliliği kanunu olan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ile verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi gibi birçok konu hakkında düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme ile birlikte kişisel verilerin ne olduğu, ne kadar önemli olduğu ve KVKK’nın kimleri kapsadığı konusu insanlar tarafından sıklıkla duyulan ve sorulan bir soru haline gelmiştir.

 

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Örneğin hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri,sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verilerde kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kanunda hangi bilgilerin kişisel veri olarak kabul edileceğine ilişkin sınırlı sayım esası benimsenmediğinden, kişisel verilerin kapsamının genişletilmesi mümkündür. Önemli olan, verinin herhangi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebiliyor olması ya da o gerçek kişiyi tanımlayabilmesidir. Ayrıca bilginin “kişisel veri” niteliğinde olması için doğru veya ispatlanmış olması da gerekmez. Nitekim Kanun da kişisel verilerin eksik ve yanlış olabileceğini öngörmüştür. Bununla birlikte bilginin veri olabilmesi için somut olması gerekmektedir. Ayrıca Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı,adresi, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ve cirosu gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilecek leri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.

 

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri kayıt sisteminin kurulumundan ve yönetiminden sorumlu olan, kişisel verileri işlemenin amaç ve araçlarını belirleyen gerçek ya da tüzel kişiye veri sorumlusu adı verilir. Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Kişisel verileri işleyen bir tüzel kişi ise, bu tüzel kişi veri sorumlusu olarak tanımlanır. Düzenlemelerde belirtilen sorumluluk da bu durumda tüzel kişi üzerinde olur. Tüzel kişinin veri işlemesi konusunda özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku tüzel kişileri arasında bir fark belirtilmemiştir. Bu sebeple hukuki ve cezai sorumlulukta tüzel kişilerin sorumluluğunda özel ve kamu hukuku genel hükümleri uygulanır.

 

KVKK’nın Amacı Nedir?

Kanunun 1. maddesinde Kanunun amacı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu hükme göre amaç, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kanun ile son yıllarda önem kazanan, kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak bu maddeye göre Kanunun amacı:

  • Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,
  • Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak),
  • Kişilerin mahremiyetini korumak (özel hayatın gizliliği),
  • Kişisel veri güvenliğini sağlamak,

olarak sayılabilir.

 

KVKK Neden Önemlidir?

Teknolojinin kişisel hayatların bir parçası olduğu günümüz koşullarında, kişisel verileri koruma ihtiyacı da artmaktadır. Bir kişinin verilerinin korunması, aynı zamanda o kişiyi güvenlik açıklarına karşı da korumak anlamına gelir. Bu sebeple bu yönde bir kanun çıkarılarak güvenlik sorunlarının önüne geçilmek hedeflenmiştir.

Kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu oldukça önemli bir kanundur. Bilgilerin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesi ya da amacı dışında kullanımı sonucu istenmeyen birçok durumla karşılaşabilirsiniz. Bu kanun ile kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi ve bunların kötüye kullanılması durumunu ortadan kaldırmak amaçlanmıştır.

 

KVKK Kimleri Kapsamaktadır?

Kanun, 2‘inci maddesi gereğince şu kişileri kapsar:

  • Kişisel verileri işlenecek olan gerçek kişiler,
  • Veri kayıt sisteminin bir parçası olmak şartıyla, verileri tamamen ya da kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla işleyen gerçek veya tüzel kişiler.

6698 sayılı kanun, verinin korunması konusunda özel kuruluşlar ile kamu kurumları arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır. Yani, kanunda belirtilen tüm usul ve esaslar, ayrım yapılmaksızın tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli olmaktadır.

6698 sayılı kanun, verinin korunması konusunda özel kuruluşlar ile kamu kurumları arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır. Yani, kanunda belirtilen tüm usul ve esaslar, ayrım yapılmaksızın tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli olmaktadır. KVKK kapsamında korunması öngörülen kişisel veriler, yalnızca gerçek kişilere ait olanlardır. Tüzel kişilere dair veriler, yukarıda bahsettiğimiz gibi kanuni olarak koruma altında bulunmamaktadır. Ancak, tüzel kişiliğe ait veriler arasından gerçek kişilerin belirlenebilmesi halinde, bu veriler de KVKK kapsamında değerlendirilir. Ayrıca kişisel verilerin otomatik ya da bir veri kayıt sistemine bağlı olunması halinde otomatik olmayan yollarla işlenmesi durumlarında kanunen fark bulunmamaktadır. Yani her türlü veri işleme aracının kullanılması ile verilerin işlenmesi, KVKK kapsamında değerlendirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Yayımlanan Kararlara Ulaşın.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan kararlara buradan ulaşabilir; bu kararları sektöre, etiketlere, tarihlere ve ilgili kanun maddelerine göre filtreleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizle İlgili Süreç Yönetimini KVKKarar ile Yapın!

KVKKarar, teknoloji, hukuk, tasarım ve süreç yönetimi disiplinlerini bir arada kullanarak veri danışmanlığı faaliyetlerini yürütür. KVKKarar ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu kararlarına kolayca ulaşabilir; bunları kanun maddelerine, sektöre, etiketlere ve karar tarihlerine göre filtreleyebilirsiniz. Hem veri koruma mevzuatına erişimi kolaylaştırmak hem de mevzuat üzerinde emeği geçen paydaşlara faydalı olması için kurulan KVKKarar platformundan siz de faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazıyı paylaşın:

YORUMLAR

Siz de görüşünüzü belirtin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?