EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Biyometrik İmza" etiketli kararlar

2020/649

27/08/2020

Konu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde biyometrik imza verisinin kullanılması hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul’a iletilen başvuru ile, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) sözleşme şekillerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde imzaların yalnızca el ile atılması zorunluluğu kapsamında biyometrik imzaların KVKK’nın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istisna kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak, ıslak imza ve biyometrik imzanın benzer yönleri bulunmakla birlikte, farklı kavramlar olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, ıslak imzadan farklı olarak biyometrik imzanın biyometrik veri niteliğini haiz olması sebebiyle TBK’nın 15’inci maddesinde yer alan hükmün KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3 numaralı fıkrasında yer alan “kanunlarda öngörülme” şartına karşılık gelmediği bu sebeple ancak açık rıza ile temin edilebileceğine karar verilmiştir.

Ceza: Tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?