EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Belirlilik" etiketli kararlar

2019/277

18/09/2019

Konu: İlgili kişinin, kişisel verisi olan cep telefonu numarasının bir banka tarafından veriliş amacı dışında kullanılması hakkında.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ilgili kişinin müşterisi olduğu bankaya kendisine ait iş ve işlemlerde ulaşılması adına vermiş olduğu telefon numarası bilgisinin, eşine ulaşılmasında yardımcı olunabilmesi adına işlenmesinin KVKK’nın 4’üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının c ve ç bentlerinde yer alan kişisel verilerin işlenmesinde “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı be ölçülü olma” ilkelerine uyulması zorunluluğuna aykırı olduğu ve bu çerçevede KVKK’nı 12’nci maddesinin birinci fıkrasının a bendi uyarınca veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almadığını göstermesi nedeniyle veri sorumlusu banka hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ceza: 100.000,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?