EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Akaryakıt" etiketli kararlar

2019/78

25/03/2019

Konu: Veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için işlediği kişisel verileri meşru menfaat çerçevesinde kullanma talebiyle Kuruma yapmış olduğu başvuru.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Veri sorumlusu tarafından Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (“EPDK”) Kararı ile getirilen yükümlülük çerçevesinde, bayi pompa satış hareketlerini, “plaka, akaryakıt türü, miktar, fiyat, zaman (saat, dakika ve saniye)” bilgilerini içerecek şekilde sorgulama imkanı veren ve ilgili Kurumun anlık erişimine açık olan bir otomasyon sistemi kurulduğu belirtilmiştir. Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, KVKK madde 5’in ikinci fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusunun, tüketicilere ait plaka ve ürün bilgileri kullanmasının “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında değerlendirilebileceği ve bu kapsamda erişilebilir ve görünebilir bir şekilde aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek kaydıyla açık rıza alınmaksızın ilgili verilerin işlenebileceğine karar verilmiştir.

Ceza: İdari para cezası verilmemiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?