EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Açık Rızannın Geçersizliği" etiketli kararlar

2023/1356

10/08/2023

Konu: Bir işveren tarafından işe iade davasına ilgili kişinin mescitte ibadet etme görüntülerinin ibraz edilmesi, dini inancına ilişkin bir veri işleme husunun mevcut olması ve hukuka aykırı şekilde rızaya zorlanması hakkında Kurul’ca inceleme.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

“Kurul tarafından incelenen olayda, şikayet konusu olan veri işleme faaliyetinin, açık rıza alınsa dahi Kanun’un genel ilkelerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Özellikle, çalışanların mahremiyet beklentilerini zedeleyen bir şekilde veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, açık rıza alınsa bile işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine aykırıdır. Ayrıca, söz konusu veri işleme faaliyetinin özel nitelikli kişisel verileri içerdiği ve bu verilerin işlenmesi için gerekli olan koşulların oluşmadığı belirtilmiştir. İlgili kişinin açık rızasını özgür irade ile vermediği, işten çıkarılma korkusu ile geriye dönük olarak kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili diğer belgeleri imzalamak zorunda bırakıldığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, veri sorumlusunun yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’a aykırılık teşkil ettiği ve bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiği kararlaştırılmıştır. Ayrıca, şikayet konusu veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması ve sonucun Kurula bildirilmesi, hukuka aykırı işlenen kişisel verilerin imha edilmesi de talep edilmiştir.”

Ceza: Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca veri sorumlusu hakkında 300.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?