EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

"Açık Rızanın Geçersizliği" etiketli kararlar

2023/787

11/05/2023

Konu: Bir hastanenin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında sağlık verileri de dahil kişisel verilerin işenmesine ilişkin olarak hastalardan açık rıza almasının hukuka aykırı olduğu iddiası

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Özel sektörde faaliyet gösteren bir hastane, yeni müşteriler kazanmak amacıyla hastalarının video, fotoğraflar ve sağlık verilerini kullanarak bir reklam filmi hazırlamıştır. Reklam filmi çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmıştır. Bu reklam filmi için hastalarının açık rızalarını almıştır. Ancak Kurum yapılan şikayetin ardından yaptığı incelemede, kişilerin tedavi süreçlerinden de görüntülerin bulunduğu reklam filmleri için kişilerin açık rızaları bulunsa dahi firmanın faaliyet gösterdiği sağlık sektöründe yeni müşteri edinmek için reklam faaliyetleri yürütemenin yasak olduğu gerekçesiyle alınan açık rızaların reklam filmi için hukuki bir geçerlilik göstermediğine hükmetmiştir. İşbu veri işleme faaliyeti Kanun’un 6. maddesine aykırı bulunmuştur.

Ceza: 250.000 TL idari para cezasına hükmedilmiştir.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

2018/90

26/07/2018

Konu: Aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınması süreçlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekliliği ile ilgili.

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

Kurul tarafından yapılan incelemede, online platformda iş başvurusu alan veri sorumlusu şirketler topluluğunun kişisel veri işleme süreçlerinde iş başvurusunda bulunurken üyelik kaydı yapılmasının zorunlu olduğu, üyelik kaydı yapılması sırasında ise, aynı kutucuğun işaretlenmesi yoluyla hem aydınlatma metninin okunduğuna, hem de kişisel verilerin işlenmesi hususunda açık rıza verildiğine ilişkin onay alınması yoluna gidildiği tespit edilmiştir. Kurul verdiği karar ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının f bendine atıfla aydınlatmanın veri işleme faaliyetinde bir bilgilendirme aracı olduğunu, açık rıza alınmasının ise veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenmesine hukuki bir dayanak oluşturduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Ceza: İdari yaptırım uygulanmıştır.

İlgili GDPR kararlarını görmek ister misin?

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?