EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

EnglishFrenchGermanTurkish

KVKK Karar » 2023/1563

2023/1563

07/09/2023

Konu: İlgili kişinin ortaklıktaki paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüşmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye yaptığı başvuru üzerine ad-soyadı ve pay bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde yayımlanması

Kararı Paylaşın

Karar Özeti:

“İlgili kişi, Borsa İstanbul’da satılamaz durumda olan hisselerini satılabilir hale getirmek amacıyla aracı kuruma başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmuş, ilanın içeriği adı-soyadı bilgisi dahil olmak üzere hangi hisseden ne kadarının satılabilir hale getirildiğini içermiştir. İlgili kişi, ad-soyadı bilgisinin ilandan çıkarılması talebiyle MKK’ye başvuruda bulunsa da talebinin kabul edilmediğini ifade etmiştir. MKK’nin cevabında ise payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi işleminin Pay Tebliği’nin 15. maddesinin 3. fıkrasına dayanarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Şikayetin Kanun kapsamında değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir. Kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde; tebliğin ilgili maddesi kapsamında, “”MKK, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenen payların nominal değerini, başvuruyu yapan kişilerin isim veya unvanını, günlük olarak toplu halde KAP vasıtasıyla kamuya duyurur.”” ifadesini içermektedir. Bu nedenle, MKK’nın işleminin Pay Tebliği uyarınca Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendi kapsamında hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla zorunlu olarak yapıldığı ve veri sorumlusu tarafından yeterli açıklamalarda bulunulduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, ilgili kişinin MKK hakkındaki şikayetine ilişkin Kanun kapsamında bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

Ceza: Veri sorumlusu hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Kuruma intikal eden şikâyette özetle; ilgili kişinin Borsa İstanbul’da satılamaz durumda olan hisselerinin bulunduğu, bu hisselerin satılabilir hale getirilmesi için aracı kuruma başvuru yaptığı, başvurunun da Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye (MKK-veri sorumlusu) iletildiği, bu çerçevede MKK’nin kendisinin ad ve soyadı bilgisi ile birlikte hangi hissesinden kaç lot satılabilir hale getirildiği hususunu Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ait www.kap.gov.tr sitesi üzerinden duyurduğu ve bu işlemin ilgili tebliğe dayandığı, kendisinin ad-soyadı bilgisinin ilandan çıkarılması için MKK’ye başvurduğu ancak bu talebinin kabul edilmediği ifade edilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir. Şikâyet ekinde ibraz edilen ilgili kişinin başvurusuna MKK tarafından verilen cevapta ise; payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi işleminin Pay Tebliği’nin 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “MKK, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenen payların nominal değerini, başvuruyu yapan kişilerin isim veya unvanını, günlük olarak toplu halde KAP vasıtasıyla kamuya duyurur.” düzenlemesine dayanılarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Konunun Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmesi neticesinde Kurulun 07/09/2023 tarihli ve 2023/1563 sayılı Kararı ile;

İlgili kişinin, Borsa İstanbul’da yer alan hisselerinin satılabilir hale getirilmesi kapsamında “www.kap.gov.tr”sitesinde yayımlanması aşamasında ad ve soyadı bilgilerinin paylaşılmasına itiraz ettiği ve bu çerçevede işlemden sorumlu olan MKK’ya başvurduğu, MKK’nın ise söz konusu işlemi Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak gerçekleştirdiğini belirttiği ve ilgili fıkrada “MKK, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenen payların nominal değerini, başvuruyu yapan kişilerin isim veya unvanını, günlük olarak toplu halde KAP vasıtasıyla kamuya duyurur.” ifadesinin yer aldığı görülmüş olup, sonuç itibariyle bahse konu kişisel veri işleme faaliyetinin Pay Tebliği uyarınca Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla zorunlu olarak gerçekleştirildiği, bu anlamda veri sorumlusu tarafından yeterli açıklamalarda bulunulduğundan hareketle ilgili kişinin veri sorumlusu Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ hakkındaki şikâyetine ilişkin Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Aynı Sektörde Verilmiş GDPR Kararları

Bu içerik abonelere özeldir

İlgili GPDR Karar Özetlerine Erişmek için Abone Ol!

YORUMLAR

Siz de görüşünüzü belirtin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkçe dilinde GDPR karar özetlerini görmek ister misin?